Mon. Feb 26th, 2024

Határozat a Romániában élő magyar közösség nemzeti szimbólumairól

A romániai magyar közösség szerves része a magyar nemzetnek – magáénak tartja annak jelképeit, szimbólumait, ugyanakkor saját jelképekkel is rendelkezik. Nemzeti önazonosságunk alappillérei azok a szimbólumok, amelyek megkülönböztetik a magyar nemzetet, ezen belül az erdélyi magyarokat más népektől, és egyedi módon jelenítik meg sajátosságait az egész világ előtt.

Tekintettel arra, hogy Románia törvényei lehetővé teszik a nemzeti kisebbségi közösségek számára saját nemzeti szimbólumaik használatát, és aggódva figyelve az utóbbi években elszaporodó bírósági eljárásokat e téren, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, mint a romániai magyar közösség legitim képviselete a romániai parlamentben, nemzeti szimbólumaink kinyilvánítása és helyes romániai használata végett a következő határozatot fogadja el:

  1. A romániai magyar közösség nemzeti szimbóluma a magyar nép nemzeti színei: piros, fehér, zöld. Zászlaja három, egyenlő szélességű, sorrendben felülről piros, fehér és zöld színű, vízszintes sávból áll.
  2. Nemzeti színeinket minden lehetséges méretben, elhelyezésben, hordozón és megjelenítési formában saját nemzeti szimbólumainknak tekintjük.
  3. A nemzeti szimbólumok bármilyen eseményen, helyzetben és formában való megjelenítése saját közösségi szimbólumnak számít, és jogilag semmilyen esetben nem hasonul Magyarország nemzeti lobogójának köztéren való kiállításához, amelynek Romániában való köztéri kihelyezését nemzetközi egyezmények, valamint helyi törvények határozzák meg.
  4. Nemzeti szimbólumunknak tekintjük továbbá a magyar nemzet szerves részét képező székelyek által használt kék és arany színt, valamint a félhold és a nap jelképét. A székely közösség zászlaja fektetett téglalap alakú, melynek szélessége 2:3-ban aránylik a hosszához. A téglalap égszínkék mezejét arany sáv vágja 2:1:2 méretarányban. A felső kék sáv zászlórúd felőli részét arany nap és növekvő ezüst holdsarló díszíti.
  5. Ezen elemek minden lehetséges méretben, elhelyezésben, hordozón és megjelenítési formában saját nemzeti szimbólumainknak tekintjük.
  6. Nemzeti himnuszunk Kölcsey Ferenc Himnusz című költeménye, melyet Erkel Ferenc megzenésítése alapján használunk.
  7. Nemzeti szimbólumunk továbbá Csanády György Székely himnusz című verse, melyet Mihalik Kálmán zenéjére alkalmazva használunk.

 

Mi, a romániai magyar közösség képviselői, ezennel kinyilvánítjuk, hogy e nyilatkozatban foglaltakat tekintjük nemzeti szimbólumainknak és elvárjuk Románia, az Európai Unió és a nemzetközi közösség támogatását nemzeti identitásunk megtartásában jelképeink szabad használata által.

 

Kolozsvár, 2019. február 23.