Thu. Apr 18th, 2024

Erdély jövőjéről (IV.)

Sikeres és versenyképes helyi vállalkozások
A helyi gazdaság versenyképes és fenntartható fejlődést biztosító központjai a helyi együttműködés háromszögére épülnek: az önkormányzat, az üzleti szféra és az oktatási intézmények együtt kell
hogy tervezzék a település vagy a kisrégió jövőjét.

Ebben a modellben az üzleti szféra érdekképviseleti szervezetei, a vállalkozók és a termelők szövetségei összesítik a reálgazdaság közép-és hosszútávú terveit, az oktatás a piacra készít fel, értékes és értékesíthető képességekkel látva el a fiatal generációt, az önkormányzatok pedig vállalják a szervező, a szolgáltató, közösségi összefogást elősegítő és a helyi érdekeket érvényesítő szerepet.

Az üzleti szférában a versenyképesség követelményei olyan általános mentalitásváltást feltételeznek, amely a vállalatokat innovatív, profitorientált, de egyben felelősségteljes tevékenységre készteti. Három évtizeddel a rendszerváltás után elérkezett a generációváltás korszaka az erdélyi magyar vállalkozói szférában.

Tudatosítanunk kell a fiatalok és a nők vállalkozói képességeinek fontosságát, hatékonyabban és célzott támogatási rendszerekkel kell ösztönözni a fiatal vállalkozókat, fiatal gazdákat és a
vállalkozó nőket. A start-up programok és az inkubátorházak támogatását after-start és mentorálási programok finanszírozásával kell kiegészíteni, ezáltal a kisvállalkozások megerősödnek,
elhelyezkednek a piacon és gyarapítják a helyi gazdaságot, új munkahelyek létrehozásával növelik a foglalkoztatottságot.

A kis- és középvállalkozások üzleti versenyképességének emelése erdélyi stratégiai érdek. Össze kell hangolni az állami támogatások és az uniós programok célkitűzéseit, plusz esélyt biztosítva ezáltal a működő vállalkozásoknak. A vidéki gazdaság fellendítésének céljából szorgalmazzuk a vissza nem térítendő állami támogatást biztosító programokat helyi érdekeltségű élelmiszerfeldolgozó üzemek és borászati üzemek létrehozására, vagy a létezők tevékenységének bővítésére.

Megfelelően felkészült közép- és felsőfokú szakemberek képzése alapvető fontosságú a helyi gazdaság fejlődésének szempontjából. A fiatalok szülőföldön maradásának feltétele, hogy olyan szakmát kapjanak a kezükbe, amellyel itthon is jól tudnak boldogulni. Bővíteni kell a magyar nyelvű felsőfokú agrárszakember-képzést, a szakközépiskolai rendszerben a mezőgazdasági gépészek, míg a szaklíceumi képzés keretében a mezőgazdasági gépésztechnikusok képzésének beindítását a komplex, számítógépes programmal vezérelt mezőgazdasági gépek kezelésére és karbantartására.

Fontos olyan pályázati rendszerek kialakítása, amelyek által szakképzési projektekhez kapcsolódó stratégiai partnerségek szerezhetnek támogatást. Újra kell értékelni a tapasztalatcserével gazdagított duális oktatás szerepét a helyi vállalkozásokkal való egyeztetett tervezés követelményeinek teljesítésével.

 

Energiabiztonság és fenntarthatóság az energetikai ágazatban
Az RMDSZ prioritásai az energetikában az energiaellátás biztonsága a lakosság és a gazdaság számára, az energiahatékonyság javítása, a megújuló energiaforrások fejlesztése, a kutatás és az innováció serkentése, összhangban az EU energiapolitikájának fő irányelveivel.

Prioritásként kezeljük az országos energiastratégia véglegesítését és törvénybe ültetését. Szorgalmazzuk az energiapiac átlátható és kiszámítható szabályozását, támogatjuk az energiahatékonyságot növelő projektek és beruházások megfelelő finanszírozását saját és uniós forrásokból. Támogatjuk az új technológiák bevezetését, mind a megújuló energiaforrások, mind pedig a fenntartható fosszilis tüzelőanyagok esetében.

Tekintettel a villamosenergia árának, valamint a különböző új technológiák telepítési költségeinek alakulására, támogatjuk a megújuló energiák, különösen a napenergia termelésének és értékesítésének a támogatását egyéni fogyasztók, valamint kis- és középvállalkozások esetében. Ehhez egyszerűsíteni kell a hálózathoz való csatlakozás, valamint az éves elszámolás feltételeit.

 

Folytatjuk az EU integrációt
Több mint tíz éve csatlakoztunk az Európai Unióhoz, az integráció két fontos lépése viszont még mindig előttünk áll. Az RMDSZ támogatja Románia mielőbbi csatlakozását a schengeni övezethez, amelynek feltételeit már 2011-ben teljesítette az ország. Számunkra gazdasági és egyben közösségi célkitűzés a schengeni csatlakozás, kiemelten a nyugati határ menti magyar közösségek esetében, ahol az országokon átívelő együttműködés gazdasági és kereskedelmi dimenziója új lendületet kap a határok légiesítésének következményeként. A schengeni csatlakozás halasztása minden egyes nap pénzbeli veszteséget jelent a külkereskedelem területén, de a fogyasztóknak is, hiszen ők fizetik meg a termékek és szolgáltatások árába beépített magasabb szállítási és kezelési költségeket.

Továbbra is támogatjuk az európai közös fizetőeszköz, az euró bevezetését Romániában az ország EU-integrációjának másik fontos célkitűzéseként, amelyet a csatlakozáskor felvállaltunk. Az RMDSZ középtávon látja megvalósítandónak az euróövezethez való csatlakozást akkor, amikor a reál- és nominális konvergencia kritériumai teljesülnek, és az euró bevezetése mind a gazdaság, mind pedig az állampolgárok számára előnyt jelent.

Az euró használatára való áttérés által megszűnik a nemzeti valuta piaci ingadozásából származó árfolyamkockázat, eltűnnek az árfolyam-ingadozások, csökken az ország spekulatív árfolyamváltozásokkal szembeni sérülékenysége, megszűnik a nemzeti valuta tranzakciós költsége, és lehetővé válik a kamatszintek konvergenciája.