Thu. Apr 18th, 2024

Erdély jövőjéről (III.)

Gazdaság
Fejlődő közösségeket, gyarapodó családokat, létbiztonságot közösségünk minden egyes tagjának, több esélyt a fiataloknak, megbecsülést időseinknek, javuló életkörülményeket a vidéken és modernizációt a városokban élők számára: az RMDSZ gazdaságpolitikája az erdélyi magyar közösség jobb jövőjének a szolgálatában áll.

Az RMDSZ válasza a gazdasági kihívásokra a korszerű, huszonegyedik századi szociális piacgazdaság kiteljesítése. Az emberek és a családok szolgálatába állítjuk a gazdaságot. Az európai kihívásokra erdélyi válaszokat adunk, a gazdaságban ezek a fenntartható versenyképesség, valamint a szociális felelősségvállalással szabályozott piaci verseny. Az utóbbi években számos kedvező gazdasági folyamatnak vagyunk tanúi Erdélyben. A szülőföld láthatóan fejlődött, elsősorban az uniós támogatásoknak köszönhetően: az európai pályázatokból történő fejlesztések a gazdák, vállalkozók, fiatalok előtt korábban nem elérhető lehetőségeket nyitottak meg. Szépültek településeink, fejlődtek közösségeink, nőtt a családok életszínvonala, mindez az EU gazdasági hozadéka.

Az érme másik oldalát is látni kell: túl sokan vannak azok, akiket az elmúlt évtized gazdasági válsága hátrányosan érintett. Az RMDSZ vallja: senkit nem hagyunk hátra! A piacok szabad működését szociális és környezetvédelmi szempontból szabályozni kell, gondoskodó és hosszú távlatokban gondolkodó társadalmat kell építenünk a szülőföldön. Vissza kell adnunk a fiataloknak a jövőbe vetett reménységet. Fel kell szabadítanunk az egyéni és közösségi kibontakozás és a felemelkedés lehetőségeit Erdélyben, a mi szülőföldünkön. Az erős, versenyképes középosztály a gazdasági fejlődés és a sikeres jövő kulcsa. Támogatjuk a becsületes munkavállalást és ösztönözzük az egészséges, bátor vállalkozói szellemet a fiatalok körében. Esélyt fogunk biztosítani a fiataloknak a szülőföldön való kiteljesedésre, a szakmai vagy üzleti sikerre és a biztonságos jövőre.

Az RMDSZ a dinamikus és egyben közép- és hosszútávon következetes gazdaságpolitika híve, amely megfelel a fenntarthatóság követelményeinek. Prioritásaink a korszerű technológiákra épülő újraiparosítás, az infrastruktúra bővítése, az agrárium és a turizmus. A negyedik ipari forradalom követelményei a gazdaságban, az oktatásban és a szakmai képzések rendszerében, valamint a versenyképesség növelését célzó törekvéseinkben egyaránt figyelembe kell vennünk.

A negyedik ipari forradalom idején a digitalizáció meghatározza a gazdasági folyamatokat, a munka jövőjét, és hosszú távon átalakítja a teljes társadalmi berendezkedést. Információs hálózatba kapcsolódnak a fizikai gépek és tárgyak, a gazdaság egy új információs rendszerbe integrálódik. Erdély, Románia és Európa számára egyaránt esély és lehetőség a kibontakozásra és a  huszonegyedik század kihívásainak a saját javunkra való kihasználására.

 

Átlátható állami költségvetés és kiszámítható adópolitika
Szorgalmazzuk az állami költségvetés szerkezeti átalakítását és a többéves költségvetési tervezés megerősítését, az átláthatóság javítását.
Az RMDSZ javasolja a helyi és megyei költségvetések finanszírozásának jelentős emelését, a helyben maradó adóforrások számának növelését, valamint a helyi és megyei önkormányzatok decentralizált feladatainak megfelelő finanszírozását.

A Szövetség támogatja az adópolitika stabilitását, kiszámíthatóságát és egyszerűsítését, valamint az egykulcsos jövedelem- és nyereségadó rendszerének megtartását középtávon,
egy gyarapodó, jövőjét a szülőföldön tervező aktív középosztály megerősödését tartva szem előtt.

Javasoljuk bizonyos központi adók helyi adókká történő átalakítását, ezáltal javítva a központi költségvetés és az önkormányzatok költségvetési gazdálkodását, és növelve az adómorált. A mikrovállalkozásoknak, valamint a kis- és középvállalatoknak biztosítani kell a nyereség vagy a forgalom utáni adózási forma szabad választását.

Az RMDSZ átfogó adócsomagot dolgoz ki, amelyet benyújtunk a parlamentnek. Alapelveink a kiszámíthatóság és biztonság a családoknak és vállalkozóknak, valamint a településeknek.

 

Decentralizáció és a szolgáltató állam
Folytatni kell a decentralizációt, csökkenteni kell a mindent ellepő, nyomasztó bürokráciát. Az állampolgárnak ügyfélként nem az eljárások elszenvedőjének, hanem ezek kedvezményezettjének kell lennie. A vállalkozók és vállalkozások életében az engedélyeztetési eljárás ne akadály, hanem támasz legyen. A kormányzati és önkormányzati szféra hatékonysága a gazdasági versenyképesség alapvető követelménye.

Paradigmaváltás szükséges az állami felügyelet minden területén. A szolgáltató állam kötelessége stabil, korrekt, átlátható és méltányos felügyeleti rendszerek kialakítása és működtetése. Erősíteni kell az ellenőrzések prevenciós jellegét, emiatt stabil eljárásokat és büntetés-megelőzési programokat kell kidolgozni minden ellenőrzésnek alávetett területen.

Szorgalmazzuk az eljárások egységes alkalmazását minden közigazgatási egységben és minden hivatalban, valamint a jó gyakorlatok átvételét a hatékonyság növelése érdekében.

Szükséges és sürgős a közszolgáltatások átfogó és összekapcsolt rendszerben történő informatizálása. Halaszthatatlan az állampolgárok, a vállalkozások és az adóhivatalok informatikai rendszerének megteremtése, az adózási kötelezettségek közvetlen online fizetési mechanizmusának általánosítása, egyszerűsítése és a velejáró költségek csökkentése. Az eljárások egyszerűsítése, stabilitása és az adózási kötelezettségek befizetési módjának bürokráciamentesítése az adóbefizetések növekedéséhez és az adócsalás visszaszorításához vezet.