Tue. Apr 23rd, 2024

A néprajzkutató ifjabb dr. Kós Károly

Ifjabb dr. Kós Károly néprajzkutató, muzeológus, a II. világháború utáni erdélyi magyar anyagi és társadalmi néprajzi kutatás és néprajzi muzeológia meghatározó egyénisége, a kalotaszegi Sztánán született 1919. augusztus 31-én.

Középiskolai tanulmányait Kolozsvárt és Sepsiszentgyörgyön végzi, ez utóbbi helyszínen, Mikós kollegistaként, az emberföldrajzi és szociológiai órák, az Erdélyi Fiatalok falukutató cikkeinek hatására fordul figyelme a hagyományos kultúra felé. A középiskola után egy évig református teológiai hallgató, majd átiratkozik a kolozsvári egyetemen újrainduló néprajz szakra. Közben múzeumi, majd egyetemi régészeti intézeti gyakornok. 1943-ban ösztöndíjasként követi Viski Károlyt, egy évet a budapesti egyetemen tanul. A Kolozsvárra áthelyezett Gunda Bélánál fejezi be tanulmányait, 1944-ben néprajztudományból doktorál. Néprajzos képesítése mellett történelem és földrajz szakos tanári oklevelet is szerez.

Ifjabb dr. Kós Károlyról az e heti Szilágyságban olvashatnak.