Mon. Jul 22nd, 2024

Startol a XXI. Zsibai néptánc és színjátszó tábor Szilágycsehben

Huszonegyedik éve szervezzük a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány támogatásával a Zsibai néptánc és színjátszó tábort Szilágycsehben. ZSIBAI tábor elnevezése a zsibai legényesből származik, miszerint addig kell járni a táncot, míg el nem zsibbad a lábad. A tábor egyedülállóan foglalkozik a szilágysági tánc gyűjtésével, oktatásával, kezdő és haladó szinten, őrzésével, valamint a színjátszással. Célunk: nemzeti kultúránk ápolása, az erdélyi és szilágysági népzene, néptánc, népdalok, népi mesterségek bemutatása, megszerettetése fiataljainkkal, színjátszó tevékenységek szervezése. Népszerűsíteni akarjuk a népzenét, néptáncot azok között, akik eddig nem ismerték fel annak értékeit, valamint a színjátszást.

Két külön altáborban szervezzük az idén is tevékenységeinket. A Színjátszó altábort június 30 – július 6, a Néptánc altábort július 6-12 között. A Színjátszó altábort szilágycsehi magyar diákoknak és pedagógusoknak szervezzük a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György társulat szakemberei közreműködésével A tevékenységeken lesz légzéstechnika, beszédtechnika, szövegelemzés, szövegmondás, lazító gyakorlatok, csapatjátékok, közösség fejlesztő tréningek, színházi videó-előadások elemzése, megbeszélése. Este színdarabok vetítése, elemzése. Oktatók Varga Sándor színművész, a Szatmárnémeti Északi Színház, Harag György társulat képviselője és Bodea György, a Berekenye Színjátszó Csoport vezetője. A színjátszó program fő céljai anyanyelvünk és nemzeti kultúránk ápolása, a magyar és egyetemes színházkultúra népszerűsítése, nemzeti tudatunk megerősítése, az anyanyelvi kommunikáció fejlesztése, valamint a kulturális horizont bővítése. Részletezett célok az aktív és passzív szókincs folyamatos gazdagítása, a közösségben, a közösségért tevékenykedő ember aktivitásának serkentése, a mozgás és beszéd tisztaságának fejlesztése, az ön- és emberismeret gazdagítása, a testi, térbeli biztonság javítása, az időérzék fejlesztése, a beszéd tisztaságának fejlesztése, nyelvi igényességre való nevelés, személyiségfejlesztés, a határozott fellépés fejlesztése, koncentráló képesség fejlesztése, az elvégzendő feladatok ütemezésének, a kulturális ízlés alakítása, az alkotóképesség fejlesztése, közösségformálás.

Az idén is naponta Varga Sándor színművésszel színpadi mozgást gyakorolunk a Berekenye Diákszínjátszó Csoport tagjaival. A tábor utolsó napján, pénteken 19 órakkor kerül bemutatásra előadásunk, amelynek címe és szerzője a Gálaműsor keretében fog nyilvánosságra kerülni! Addig keményen dolgozunk rajta. Minden érdeklődőt szeretettel várunk a rendhagyó bemutatóra a Városi Művelődési Házban.

Július 7-én a néptáncosok veszik át a teret. A program szerint lesz szilágysági táncok tanulása népizenészek közreműködésével, esténként táncház, ismerkedés a tövisháti népszokásokkal helyi adatközlők segítségével, szilágysági népdalok tanulása és népi kézműves foglalkozások.

Bodea György