Tue. Apr 23rd, 2024

Támogatja az Európai Parlament a régiók közti különbségek csökkentését

A régiók közti különbségek felszámolására, a vidéki térségek támogatására és a társadalmi
egyenlőtlenségek csökkentésére erősebb hangsúlyt kíván fektetni az Európai Parlament az EU
egyik legjelentősebb pénzalapján keresztül – számolt be Sógor Csaba, miután az Európai
Parlament plénuma szerdán megszavazta az Európai Szociális Alap+ 2021-2027-es
költségvetési időszakra vonatkozó célkitűzéseit és a költségvetési keret növelését.
Sógor Csaba szerint az erdélyi magyar közösség számára az Európai Szociális Alap+ (ESZA+) az
egyik legfontosabb uniós támogatási programot jelenti. Az RMDSZ-es európai parlamenti
képviselő LIBE szakbizottsági néppárti témafelelősként az elmúlt hónapokban aktívan részt vett a
pénzalap következő hétéves célkitűzéseinek kidolgozásában, az EP által elfogadott dokumentum
pedig több pontban is tartalmazza a javaslatait.
Az erdélyi magyarok jelentős része vidéken él, nekünk ezért a vidéki térségek felzárkóztatása,
fejlesztése az egyik legfontosabb feladatunk, csak így vehetjük fel a harcot az elnéptelenedés
jelenségével. Mi ezt az álláspontot képviseltük a vitában és nagyon örülök, hogy ma már az EU-ban
is egyre többen látják, hogy nem csupán az egyes régiók közt, hanem a régiókon belül is rendkívül
nagyok az egyenlőtlenségek. Ezt a jelenséget pedig kezelni kell” – magyarázta Sógor Csaba, aki
szerint a romániai statisztikai adatok is alátámasztják a vidéki térségek támogatásának
szükségességét.
Az Országos Statisztikai Hivatal adatai alapján Románia lakosságának 45%-a vidéken él, ahol a
szegénységben élő vagy szegénység kockázatának kitett lakosság aránya 20%-al nagyobb, mint
városon. „Ez a szintű különbség az EU-ban Románián kívül csak Bulgáriában tapasztalható, az EU
többi országára pedig alapvetően nem jellemző” – magyarázza a képviselő.
Sógor Csaba szorgalmazta és ez végül meg is jelenik az ESZA+ célkitűzései közt, hogy az EU
következő hétéves pénzügyi költségvetéséből ez a pénzalap biztosítson forrásokat a vidéki területek
olyan specifikus hátrányaiból eredő vidéki szegénység jelenségeinek kezelésére, mint: a
kedvezőtlen demográfiai helyzet, munkaerőpiaci kihívások, az oktatási és képzési, illetve az
egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való korlátozott hozzáférés. Szintén az erdélyi
képviselő kezdeményezésére az ESZA+ programon keresztül támogathatóak lesznek továbbá az
olyan oktatási programok is, amelyek az alacsony szintű készségekkel rendelkező felnőttek számára
lehetővé teszik a minimális szintű írni-olvasni tudás, számtantudás és digitális kompetenciák
elsajátítását is illetve az olyan kezdeményezések, amelyek a korai iskolaelhagyás aggasztó
jelenségét próbálják visszaszorítani.
Sógor Csaba úgy véli, erdélyi magyar szempontból eredményesen alakul a három legfontosabb
uniós pénzalap (az Európai Regionális Fejlesztési Alap, a Kohéziós Alap és az Európai Szociális
Alap) 2021-2027-es pénzügyi időszakra vonatkozó célkitűzéseinek parlamenti vitája. „Románia
erre a három pénzalapra építi majd az Operatív Programjait a következő hétéves pénzügyi
ciklusban, ezért fontos, hogy ott voltunk és bele tudtunk szólni a döntésekbe, hiszen sikerült a
célkitűzések közt megjelentetni a régió és a romániai magyar közösség érdekeit” – összegzett az
RMDSZ-es képviselő.

RMDSZ-Tájékoztató