Tue. Mar 5th, 2024

Novák Csaba Zoltán: egyértelmű RMDSZ-siker az oktatási módosító javaslatcsomag elfogadtatása

Egyértelmű politikai siker az RMDSZ által kidolgozott oktatási törvényt módosító javaslatcsomag szenátusi elfogadása, ez ugyanis az egész román oktatási rendszer, de a kisebbségi oktatás területén is egyaránt fontos, mélyreható és pozitív változásokat tesz lehetővé – jelentette ki Novák Csaba Zoltán pénteken, Marosvásárhelyen tartott sajtótájékoztatóján. Az RMDSZ szenátora úgy vélte, a javaslatcsomag meggyőző, 73 igen és 35 tartózkodás mellett történő elfogadása bizonyítja azt, hogy kellő eltökéltséggel és diplomáciával még az ilyen zavaros, politikai válságokkal terhelt időszakokban is lehetséges eredményeket elérni a román politikában.

Mint mondta, a Szabó Ödön szenátor-kollégájával kidolgozott mintegy 80 oldalas intézkedés-csomag az elmúlt hónapokban tanárokkal, oktatási szakemberekkel és szakmai szervezetekkel folytatott konzultációk alapján született meg, és a romániai oktatási rendszer alappilléreinek tekintett területeken, köztük a szakoktatás, az érettségi, az osztálylétszám vagy a tantervek tekintetében hoz lényeges változtatásokat: „az RMDSZ mindig kiemelten kezelte az oktatás kérdését, és ezúttal is az volt a szándéka, hogy a román oktatási rendszert korszerűbbé, rugalmasabbá, gyermek- és szülő központúvá tegye. Emellett nyilvánvalóan az volt a célja, hogy a kisebbségi oktatást érintő jogokat, rendelkezéseket bővítse, a meglévőket pedig a lehető legjobban egyértelműsítse, kizárva annak lehetőségét, hogy ezeket az alkalmazás során helytelenül vagy rosszhiszeműen értelmezzék.”

A napokban kialakult éles vitákra utalva a szenátor kifejtette: meglátása szerint az anyanyelven történő felvételizés biztosítása a kisebbségi diákok számára nem lehet vita tárgya, meggyőződése, hogy ennek méltányosság szellemében járnia kell a kisebbségi gyerekeknek.

Jelentős eredménynek tartja többek között azt az új rendelkezést, hogy speciális kérés alapján a két évet betöltött gyerekek is beírathatóak az óvodába, ezzel ugyanis megszűntethető az a helyzet, hogy a gyermeknevelési szabadság után a szülők a „levegőben maradjanak.” Az osztályok indításához szükséges minimális és maximális osztálylétszám csökkentése meglátása szerint mentőövet jelent a gyerekhiánnyal küszködő főként falusi vagy lakótelepi városi iskolák számára, de a szórványvidéken is a tanintézmények megmaradásának a záloga lehet. Fontos cél volt a tantervek „szellősítése” is, emellett a diákok ingyenes utaztatása, a kulturális és művészeti intézmények látogatásának ingyenessé tétele és a tanárok kedvezményesebb nyugdíjaztatása tekintetében is volt előrelépés.

Novák Csaba Zoltán szerint – mint mindig – a reformintézkedések ezúttal vitákat szültek, és ez nincs másként a diákoknak biztosítandó meleg étel-program esetében sem: szerinte azonban e tekintetben nem az intézkedés anyagi vonzata a legfontosabb, álláspontja szerint a gyerekeknek egyszerűen jár az ingyenes étkeztetés. A programot egyébként a lehetőségekhez mérten, fokozatosan 2030-ig kell országos szintre kiterjeszteni, addig is azokban a tanintézményekben, ahol megvan az ehhez szükséges infrastruktúra és van igény rá, ott már akár a következő tanévtől is elindíthatják, ez esetben az államnak kötelezően biztosítania kell a támogatást, ezt a szenátor szerint az önkormányzatok lehetőségeik függvényében fel is pótolhatják.

Nincs lelkiismeret furdalásunk a tervezett intézkedések többletköltségei miatt, úgy látjuk, a mindenkori román kormánynak tisztában kell lennie azzal, hogy az oktatási rendszer korszerűsítése érdekében az eddigieknél több pénzt, több tudást kell áldozni” – szögezte le az RMDSZ-szenátor.