Tue. Apr 23rd, 2024

Minőségi oktatás nélkül nincs versenyképes nemzedék

A 2019-es állami költségvetésbe belefoglaltuk a számunkra fontos oktatási intézményeknek – az Oktatáskutató Intézet csíkszeredai fiókjának, az Országos Értékelési és Vizsgáztató Központ kolozsvári fiókszervezetének és a nagyváradi pedagógus-továbbképző központnak – a finanszírozását. A következő hetekben ismét tárgyalunk a tanügyminiszterrel, hogy elfogadják az ezek működését lehetővé tevő kormányhatározatokat – hangsúlyozta Kelemen Hunor.

A szövetségi elnök a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) tisztújító küldöttgyűlésén vett részt szombaton, ahol elmondta: az RMDSZ egyik legfontosabb eredménye az elmúlt két évből, hogy több nekifutásra ugyan, de olyan törvényt sikerült elfogadtatnia, amely kimondja: kisebbségi iskolákat és osztályokat az érdekvédelmi szervezet megkérdezése nélkül nem lehet megszüntetni.

A Szövetség számára mindig prioritás volt az anyanyelvű oktatás, az is marad, az elmúlt bő két esztendőben pedig 37 kezdeményezésük volt ezen a területen. „Meggyőződésem, hogy minőségi magyar oktatás nélkül az identitás megőrzése a Kárpát-medencének itt ebben a szegletében, Erdélyben szinte lehetetlen. Magyar oktatás nélkül az identitás is csorbul, de jó minőségi oktatás nélkül nincs versenyképes nemzedék. Sokszor azt tapasztaljuk, hogy azok a fiatalok, akik 89 után születtek, nem rendelkeznek semmiféle élménnyel és tapasztalattal a diktatúrából – és jól van ez így. Az ő viszonyítási alapjuk teljesen más, mint a miénk, akik 89 előtt már felnőtté váltunk. Ők sokszor azt szeretnék, hogy gyorsan boldoguljanak, hogy biztos karrier előtt álljanak, amint kijönnek az oktatási intézményekből.  Azt gondolom, nekünk hozzá kell igazítani ehhez azt a cselekvést, azokat a döntéseket, amelyeket a pedagógusszövetség az oktatás területén, mi pedig a politikai érdekképviseletben végzünk” – fogalmazott a szövetségi elnök.

Kelemen Hunor a küldöttgyűlésen visszatérő nehézségnek nevezte, hogy egy-egy problémának sokszor neki kell futni, hiszen folyamatosan elgáncsolják és meggátolják az RMDSZ törekvéseit. „Önökkel együtt lépésről lépésre próbáltuk felépíteni az anyanyelvű oktatási rendszert, de azt érezzük mind a mai napig, hogy újra és újra próbálnak elakasztani. Ha csak a marosvásárhelyi római katolikus iskola helyzetére gondolunk, többször és több helyen kellett cselekednünk, megoldásokat találnunk. Ha csak az oktatási törvény módosítására gondolok, azokra a rendelkezésekre, amelyekkel mi szilárdabbá, biztosabbá akartuk tenni az anyanyelvű oktatást, ennek is többször neki kellett futni, hiszen hol az államelnök, hol az ellenzék támadta meg törvénytervezeteinket az Alkotmánybíróságon. A tankönyvtörvényt például az Alkotmánybíróság egyszer már elutasította, nem a kisebbségi rendelkezések miatt természetesen, de most ismét ott tartunk, hogy a képviselőházban tárgyaljuk” – sorolta az RMDSZ elnöke, aki kiemelte: az óvodák finanszírozásának ügyét szintén felkarolták, a magyar tanítók és diákok számára pedig kedvezően rendezték a románnyelv-oktatást megnehezítő buta miniszteri döntést.

A két évvel ezelőtt beígért oktatási reform a mai napig nem valósult meg, ami jelzi: a román politikában konszenzust teremteni szinte semmiben nem lehet. A tankönyvkérdés pedig évről évre visszatérő, égető probléma – mutatott rá Kelemen Hunor. „Igyekeztünk a Szövetség költségvetéséből tankönyvírásra ösztöndíjakat biztosítani. Ha ma már a mennyiséggel nincs is probléma, azt gondolom, hogy a minőséget tekintve még van, ahova fejlődni. De ezzel is képesek leszünk megbirkózni, ahogyan a demográfiai kihívásokból származó problémákkal is. Be kell látnunk, hogy lesznek olyan települések, ahol nem tudjuk megtartani iskoláinkat, és olyan települések is lesznek, ahol új osztályokat kell indítani a mobilitás miatt. Ezeket a döntéseket együtt kell tudnunk előkészíteni a pedagógustársadalommal és a szülőkkel. Mindvégig azt kell szem előtt tartanunk, hogy ne legyen olyan hely, olyan település, ahol a magyar szülők ne tudják bejárható távolságon belül magyar iskolába adni gyermekeiket” – nyomatékosított a szövetségi elnök.

Kelemen Hunor ugyanakkor nagyrabecsülését is kifejezte a pedagógusszövetség elvégzett munkájáért. Határozott meggyőződése, hogy az RMDSZ és az RMPSZ közötti, hosszú évek óta fennálló szakmai- érdekképviseleti együttműködést sikerült erősíteni az elmúlt években.

RMDSZ-tájékoztató