Mon. Jun 24th, 2024

Kecskeméti diákok a varsolci iskolában

A varsolci 1-es számú általános iskola szeptember 10-én vendégül látta a kecskeméti Corvina Mathiász János általános iskola diákjait, a Határtalanul program keretén belül. Reggel fél tízkor egy kisbusznyi kíváncsi gyerek lepte el a varsolci iskola folyósóját. A varsolci nyolcadikosok az Ismerős Arcok, Nélküled c. dalával köszöntötte őket, felemelő érzés volt látni és hallani, hogy mindenki egyszerre énekelte, „Mi egy vérből valók vagyunk”.

Dénes Irén igazgatónő fogadta a vendégeket, beszélt a varsolci iskola életéről, körbevezetve a vendégsereget az iskolában, akik kíváncsi tekintettel nézték végig, milyen is egy erdélyi kis iskola. Ezután a varsolci hetedikesekkel közösen csoportokat alkottak. László Csilla könyvtárosnőtől megtudhattak sok érdekességet Varsolcról és a Szi­lágy­ságról, ezt követően résztvettek egy élménydús vetélkedőn, ami a Rá­­kóczi szabadságharcról szólt. A ve­­tél­kedőn olyan képzőművészeti al­­ko­­tásokkal, festményekkel ismerked­het­­tek meg, melyek mind a Rákóczi sza­bad­ságharcot ábrázolták. A csapat­já­té­kok során címert készítettek ma­guk­nak, csapatnevet választottak, puzz­le darabkákból rakták össze a fest­mé­nyeket és játékos kvíz kérdésekre válaszoltak.

A találkozóról az e heti Szilágyságban olvashatnak.