Tue. Jul 16th, 2024

Közösségépítés Mocsolyán a farsang jegyében

Szilágysámson község ki­­­­csiny kis falujában, Mo­cso­lyán, február 3-án közös­ség­­építő napot tartottak a farsang jegyében. A mo­cso­lyai Nőszervezet kez­de­mé­nye­zé­sé­re a Polgármesteri Hi­vatal támogatásával szervezték meg a vasárnap délutáni kö­zösségi prog­ramot, amelyre már szom­baton készülődtek.

Szilágysámsonban a szer­ve­zők február 16-án 19,00 órától vár­nak minden érdek­lő­dőt a Hagyományőrző Farsangi Mulatságba!

 

Részletesebben a mocsolyai farsangról az idei szilágyság 5. lapszámában olvashatnak.