Thu. Apr 18th, 2024

XI. Bánffy György Nap, Szilágynagyfaluban

,,2009 januárjában alakult meg a Bánffy György Kulturális Társaság Szi­lágynagyfaluban. Még az év áprilisában a neves író, zeneszerző, politikus születésének évfordulóján szervezték meg az első Bánffy György Napot, majd ezt követően minden évben György nap tájékán. 1889. március 30-án hunyt el falunk e neves szülötte, ezért idén a XI-ik Bánffy György Napot halálának 130. évfordulóján tartották.
Ünnepélyünket megtisztelték a család részéről, gróf Kendeffy Má­ria, a zeneszerző dédunokája és fér­je Inczeffy András Brüsszelből, to­váb­bá Winkler Gyula, európai par­lamenti képviselő és jelölt, Seres Dénes, az RMDSZ Szilágy megyei szervezetének elnöke, parlamenti kép­viselő, Szilágyi Róbert, a Szilágy Megyei Tanács alelnöke, az RMDSZ Szilágy megyei szervezetének ügyvezető elnöke, Végh Sándor alprefektus, Simonfy Mária Szilágy megyei RMDSZ Nőszervezetének ügyvezető elnöke, az Erdélyi Múzeum Egyesület zilahi fiókszervezetének képviselői, Ko­vács Kuruc János nyugalmazott történelemtanár vezetésével, a Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat és a Tu­zsérért Civil Szervezet képviselői, a helyi intézmények, pártok képviselői, valamint a helybeliek.
Az ünnepi együttlétet Szőnyi Le­vente református lelkész nyitotta meg, aki a Róma 11:12 versét idézte „Ha a gyökér szent, az ágak is azok”, kiemelve, hogy milyen fontosak a gyökerek, az elődeinkre való emlékezés. Mindazt a jót, amit a gyökerektől kaptunk, azt mi, az ágak és levelek továbbvisszük. Fontos, hogy a mi életünk is megszentelt legyen, hogy a mi utódaink is a jót vigyék tovább.
Winkler Gyula európai parlamenti képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy Európában sok nemzetiség él, és csak azok a közösségek erősek, akiknek erősek a gyökerei. Mi 1000 éve élünk Európában és ez feljogosít arra, hogy higgyünk az erős gyökereinkben, u­gyan­akkor fontosnak tartja az európai parlamenti választásokat, ahova ma­gyarságunk képviselőit küldhetjük szavazatunkkal.
Seres Dénes képviselő hangsúlyozta, hogy a közösség ereje a hagyományon, a múlton alapul, utalva a kulturális társaság hagyományápolására, hagyo­mánnyá vált rendezvényeire, az elő­deink tiszteletére. Az összetartozás, az összefogás a biztosítéka egy közösség megmaradásának.
Somogyi János a Bánffy György Kulturális Társaság elnöke felszó­la­lásában röviden összefoglalta a kulturális társaság eddigi tevékeny­sé­gét, célkitűzését, ami színt vitt tele­pülésünk kulturális életébe.”

A XI. Bánffy György Napról részletesebben az e heti Szilágyságban olvashatnak.