Sun. Dec 10th, 2023

Vincze Loránt: a pénzalapok megtartása és a pályázási bürokrácia csökkentése a cél

Vincze Loránt, az RMDSZ EP-képviselője az uniós pályázati lehetőségek jövőjéről, a pénzügyi keret átalakulásáról tartott előadást.

 „Az európai parlamenti választások eredményeként a nagy pártok valamivel kisebbek lettek, a kicsik pedig valamivel nagyobbá váltak az Európai Parlamentben, felbomlott az eddigi egyensúly, innentől kezdve pedig minden fontos döntést hosszas egyeztetés fog megelőzni. A zöldeknek megnőtt a befolyásuk, erősebb a hangjuk, ők azok, akik szerint a mezőgazdasági politikát át kell alakítani, előnyt biztosítva a környezetbarát termelésnek. Ők ugyanakkor a mezőgazdasági támogatások egy részét átcsoportosítanák környezetvédelmi intézkedésekre. Bár a klímavédelem szükségességével és konkrét intézkedésekkel mi is egyetértünk, de a mezőgazdasági támogatások megvonását nem engedhetjük, és azt gondolom, van is egy többség arra az EP-ben, hogy ezt ne engedje. Ez egy harc, amit ott kell megvívni” – hangsúlyozta Vincze.

A pénzügyi keret átalakulásáról Vincze Loránt elmondta: az Európai Bizottság szándéka az, hogy a kohéziós politikára szánt pénzalapok kisebbek legyenek a következő pénzügyi keretben. Románia számára azonban ez nem jelent megvonást, hiszen Románia és Bulgária az a két ország, amely esetében nő a kohézióra szánt befektetés. Ennek egyben munkára is sarkallnia kellene Romániát – vélekedett Vincze –, mert az ország nem teljesített jól az előző pénzügyi keretben, az uniós átlaghoz való felzárkózás nem halad olyan ütemben, ahogy annak a befektetések után meg kellett volna történnie.

Rámutatott: a kohéziós alapok elköltéséről mindig az adott országban születnek a döntések. „Nekünk dolgoznunk kell azon, hogy Brüsszel hasson a romániai irányító hatóságokra a bürokrácia csökkentése tekintetében. Ehhez vannak partnerek, hiszen ez Bulgáriában, Horvátországban is probléma, és ha rávesszük az EB-t arra, hogy erre odafigyeljen, annak a mi önkormányzataink is nyertesek lesznek. A döntések nagy része továbbra is Romániában marad, de legalább a bürokrácia legyen kisebb” – fogalmazott.

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások uniós szinten csökkenni fognak – az EB az első területen 15, a másodikon 28 százalékos csökkentést akar. A vidékfejlesztési támogatások csökkenése bennünket is érint, viszont jó hír, hogy Románia és hat másik tagállam esetében nőni fognak a direkt kifizetések a területalapú támogatások terén. Ez helyénvaló is, hiszen a romániai gazdálkodók támogatása ma nagyságrendekkel kisebb, mint a nyugat-európaiaké – mondta Vincze Loránt. Hozzátette: ugyanakkor maradni fognak az eddig is működő közvetlen pályázási lehetőségek az audiovizuális szolgáltatások, környezetvédelem, kultúra, oktatás, foglalkoztatás, szociális ügyek terén is.

RMDSZ-tájékoztató