Tue. Jun 18th, 2024

Felhívás – ,,Szilágysági Magyarok”

Az idén 21. alkalommal átnyújtásra kerülő ,,Szi­lágy­sági Magyarok” díszoklevél odaítélésének ér­dekében a Báthory István Alapítvány felkér minden civil szervezetet, egyházat, vagy magánszemélyt, hogy tegyen javaslatot a díjazottak személyére vonatkozólag. Javasolni lehet minden olyan sze­mélyiséget, aki a Szilágyságban él, élt, vagy innen elszármazott magyar, aki a szakmájában, közéleti munkásságában, emberi magatartásával jelentősebb érdemeket szerzett és tenni tudott a szülőföldért, annak magyar közösségéért, így járulva hozzá a szilágysági táj hírnevének öregbítéséhez.
A díszoklevél odaítélésénél csak azokat a javas­latokat vesszük figyelembe, melyek szakmai, kö­zéleti és esetleg családi életrajzot, valamint fényképet tartalmaznak.

A javaslatok benyújtásának határideje 2019. augusztus 9.

A díszokleveleket élő személyeknek és post mortem kívánjuk odaítélni, átadásukra a 2019. szeptember utolsó hétvégéjén kerülne sor a XXVII. Báthory Napok keretében.
A javaslatokat a következő címre kérjük postázni: Báthory István Alapítvány, 455300 Şimleu Silvaniei, str. Argeşului nr. 8, vagy elküldeni a
szemandr@yahoo.com e-mail címre.

A kuratórium nevében
Dr. Széman Péter, alapítványi elnök