Thu. Sep 21st, 2023

Ünnepi emlékoszlop-avatás dr. Petri Mór emlékére

Tasnádszarvad, 2022. július 10.

10:30 – Ünnepi Istentisztelet a Tasnádszarvadi Református Templomban. Igét hirdet Nt. Tolnay István, a Nagykárolyi Egyházmegye esperese. Moderátor: Nt. Dénes Béla lelkipásztor
11:10 – Ünnepi köszöntések, méltatások;
o Seres Dénes – parlamenti képviselő, az RMDSZ Szilágy Megyei elnöke
o Egyed Ákos – akadémikus
o Sipos Gábor – professzor, az EME alelnöke
o Ének – Szilágyi Eszter
11:40 – Videó vetítés dr. Petri Mór életéről és koráról (Szabó Attila, Kürti Barna, Csóka László, Kovács Kuruc János)
12:10 – Vers- Kiss Szilvia

Petri Mór díjak átadása:
o Maier Zs. Elemér ny. igazgató, Szilágynagyfalu – laudáció Kulcsár Mária
o Vicsai M. János ny. igazgató, Szamosardó – laudáció Varga D. István
13:00 – Szoboravatás:
o Áldás –Nt. Papp Borbála lelkipásztor
o Méltatás – Vitéz Bikfalvi György
Szeretet-vendéglátás az ünnepségen résztvevőknek citerazene kíséretében (a régi iskola terme)
Házigazda: a Tasnádszarvadi Református Egyházközség

Támogatók: Erdélyi Múzeum-Egyesület
RMDSZ Szilágy Megyei Szervezete
Szilágy Megyei Művelődési és Művészeti Központ
Communitas Alapítvány
Info Graph Kft Zilah
Imy Trans Zilah