Tue. Jul 16th, 2024

Tánczos Barna az ENSZ ülésén: a fenntartható fejlődést célzó intézkedéseknek, országos és nemzetközi szinten egyaránt, figyelembe kell venniük a helyi közösségek sajátosságait

Kevesebb mint 8 évünk van az Agenda 2030-ban megszabott célkitűzések teljesítésére. A fenntartható fejlődést célzó intézkedéseknek, országos és nemzetközi szinten egyaránt, figyelembe kell venniük a helyi közösségek sajátosságait és igényeit. Hosszú távon csak így tudjuk a fenntartható fejlődést szolgáló célkitűzéseket gyakorlatba ültetni. Szilárd meggyőződésem, hogy a többoldalú együttműködés elengedhetetlen a globális kihívások kezeléséhez és az országos erőfeszítések támogatásához” – mutatott rá Tánczos Barna, az RMDSZ környezetvédelmi minisztere az ENSZ New Yorkban szervezett magas szintű Politikai Fórumán (High-Level Political Forum, HLPF), ahol Románia bemutatta az Agenda 2030 végrehajtására kidolgozott Fenntartható Fejlődési Stratégiát gyakorlatba ültető országos cselekvési tervét. Az Agenda 2030 végrehajtásának nyomon követéséért és felülvizsgálatáért felelős legfőbb globális szerv a Magas Szintű Politikai Fórum, amelyet évente miniszteri szinten a Gazdasági és Szociális Tanács (ECOSOC), valamint négyévente állam- és kormányfői szinten is, a Közgyűlés keretei között szerveznek.

Az elmúlt időszakban azt láthattuk, hogy az egyik válság éri a másikat. Közösségeinknek a világjárvány és a háború okozta következményekkel kell szembenézniük. Ezek a válságok lelassították a fenntartható fejlesztési célok elérésének folyamatát, és különös nyomást gyakorolnak társadalmunkra. Oroszország Ukrajna elleni provokálatlan és indokolatlan agressziója, amely sérti a nemzetközi jogot és az ENSZ alapokmányát, veszélyezteti a környezetet és hozzájárul globális élelmiszer- és energiaválság veszélyéhez. New Yorkban, az ENSZ Magas Szintű Politikai Fórumán mutatjuk be Románia 2030-ig terjedő Fenntartható Fejlődési Stratégiájának végrehajtását célzó országos cselekvési tervet, amely egy ambiciózus és jól strukturált program, amelyet a kormány Fenntartható Fejlődésért Felelős Főosztálya készített el Borbély László államtanácsos koordinálása alatt. Fő célja, hogy 2030-ig hatékony és átlátható irányítási struktúrát hozzunk létre a fenntartható fejlődés érdekében, amely biztosítja közösségeink  felzárkózási lehetőségeit” – taglalta a miniszter, majd hozzátette, hogy Románia Országos szinten a COVID-19 világjárvány utáni jobb újjáépítésre tett erőfeszítéseink részeként Románia Kormánya a PNRR-n keresztül olyan integrált megközelítést alkalmaz, amely egyesíti a beruházásokat a vízgazdálkodás korszerűsítése, a biodiverzitás védelme, a megfelelő hulladékgazdálkodás, valamint a körforgásos gazdaság és a fenntartható társadalom megvalósítása érdekében.

New Yorkban is bemutatták az Agenda 2030 végrehajtására kidolgozott Fenntartható Fejlődési Stratégiát

Románia Kormányának Fenntartható Fejlődés Főosztálya, Borbély László államtanácsos vezetése alatt az olasz és a luxemburgi kormánnyal, valamint a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel (OECD) együttműködve szervezte meg azt a konferenciát, amely keretében bemutatta   az Agenda 2030 végrehajtására kidolgozott Fenntartható Fejlődési Stratégiát gyakorlatba ültető országos cselekvési tervét. Tánczos Barna, az RMDSZ környezetvédelmi minisztere az eseményen elmondta: „Meggyőződésem, hogy csak akkor tudunk sikeresek lenni, ha mindannyian tudatosítjuk, hogy közös fellépésre és a fenntartható fejlesztési célok megvalósítása érdekében integrált megoldások alkalmazására van szükség. Az Agenda 2030 környezetvédelmi dimenziója rendkívül fontos, sikeres modellekre kell építenünk, amelyek során csökkentjük a műanyagszennyezést, megőrizzük a biodiverzitásunkat és mérsékeljük a klímaváltozást.”

Borbély László, Románia Kormányának Fenntartható Fejlődés Főosztályát vezető államtanácsos kifejtette, hogy Románia a 2030-as menetrend végrehajtási időszakának közepéhez ér: „Szükségünk van az adatok helyes értékelésére különböző monitoring mechanizmusokon keresztül és azok nemzeti, regionális és globális szintű rendszerezésére. A Fenntartható Fejlődés Főosztály nemzetközi szinten is bemutatta a Fenntartható Fejlődési Stratégiája végrehajtására kidolgozott Országos Cselekvési Tervét. Megtiszteltetés számunkra, hogy Olaszország kormányával, a Luxemburgi Nagyhercegséggel és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet képviselőivel közösen megszervezhettük ezt a sikeres konferenciát, amely megerősíti Románia pozícióját a fenntartható fejlődés regionális központjaként. Úgy gondolom, hatalmunkban áll előidézni azt a szemléletváltást, amely szükséges a 17 Fenntartható Fejlődési Cél eredményes megvalósításához. Intézményi szempontból megtaláljuk a helyes cselekvési tervet, de az átálláshoz az egész társadalom bevonása szükséges.”

Az eseményen részt vettek a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési menetrend végrehajtásának magas szintű képviselői és nemzeti koordinátorai.

Az energiához való egyetemes hozzáférésről egyeztettek New Yorkban Liu Zhenminnel, az ENSZ főtitkár helyettesével

Liu Zhenminnel, az ENSZ gazdasági és szociális ügyekért felelős főtitkárhelyettesével folytatott munkamegbeszélést Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter, amelyen az energiához való egyetemes hozzáférésről egyeztettek.

Az energia központi szerepet játszik mind a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési menetrend, mind a Párizsi Megállapodás éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzéseinek megvalósításában Romániában. Románia lépéseket tesz energiafüggetlenség elérése irányába, valamint, hogy az Oroszország által indított háború tükrében a Parlament nemrég elfogadta az offshore törvényt. Ugyanakkor az Országos Energia- és Klímaterv és a PNRR révén új szél- és napenergia-kapacitások telepítését tűztük ki célul, ami a megújuló forrásokból származó hazai energiatermelés arányának növekedéséhez vezet. Céljaink között szerepel a megfizethető, megbízható és modern energiaszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása, valamint a megújuló energia arányának jelentős növelése” – foglalta össze a miniszter a találkozón elhangzottakat.

A Magas Szintű Politikai Fórum péntek délután zárul, melynek végén a felek politikai nyilatkozatot fogadnak el. Ebben a végrehajtás eszközeivel foglalkozó 17. cél megvalósításával kapcsolatos előrehaladás bemutatása is napirendre kerül a HLPF keretein belül. Ezen kívül a tagállamok lehetőséget kapnak a Keretrendszerben foglaltak nemzeti végrehajtásával kapcsolatosan tett lépéseik, jó gyakorlatok megosztására, valamint önkéntes nemzeti beszámolók bemutatására.