Fri. Jul 12th, 2024

Nagyvállalatoknak, kkv-knak és önkormányzatoknak szóló európai uniós támogatásokról döntött a kormány

A kormány pénteki ülésén nagyvállalatoknak, kis- és középvállalkozásoknak, valamint önkormányzatoknak szóló európai uniós támogatásokat hagyott jóvá sürgősségi kormányrendeletében, a kiírásokat az Európai Projektek és Beruházások Minisztériuma koordinálja.

A jogszabály három területre terjed ki: energetikai hatékonyság; kutatás, fejlesztés és innováció, az intelligens parkok szabályozásával; élelmiszeriparban és építőanyagiparban tevékenykedő, nem veszteséges kkv-k támogatása.

Az energetikai területen az intézkedések az építőanyag- és közműár-emelkedés okozta helyzetre reagálnak és két típusú kedvezményezettnek – magáncégeknek és önkormányzatoknak – szólnak, céljuk a helyi hatóságok energiafüggetlenségének növelése megújuló forrásokból (geotermikus, napenergia, szélenergia és más hasonló jellegű); az energiaforrások diverzifikálása a piacon a helyi hatóságok által termelt, megújuló forrásokból előállított energia révén; az energiafogyasztás csökkentése.

  1. KKV-knak és nagyvállalatoknak szóló támogatások

Nagy Infrastruktúra Operatív Programon (POIM) keresztül erre a célra elkülönített keretösszeg 350 000 000 euró, amelyhez hozzáadódik az állami költségvetésből biztosított társfinanszírozás 61 764 000 euró értékben.

A támogatások minimális értéke 50 000 euró, maximális értéke pedig 500 000 euró, kivéve a de minimis program keretében nyújtott támogatásokat, ahol a maximális érték 200 000 euró.

A finanszírozott beruházások típusai:

– Energiahatékonysággal kapcsolatos intézkedések, valamint az épületek és melléképületek energiafogyasztásának csökkentésére irányuló beruházások;

– Megújuló forrásokból (a biomassza kivételével) saját fogyasztásra történő energia beszerzéséhez szükséges speciális berendezésekbe/gépekbe történő beruházások;

– Az energiafogyasztás és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését célzó beruházások az energiafogyasztás korszerűsítését, nyomon követését és racionalizálását célzó rendszereken keresztül.

A jogszabály meghatározza azokat a feltételeket, amelyeket a kedvezményezetteknek teljesíteniük kell, valamint az elszámolható költségeket az egyes beruházások esetében.

  1. Helyi önkormányzatok számára nyújtott támogatások:

Nagy Infrastruktúra Operatív Programon (POIM) keresztül erre a célra elkülönített keretösszeg 350 000 000 euró, amelyhez hozzáadódik az állami költségvetésből biztosított társfinanszírozás 61 764 000 euró összegben a MIPE költségvetésén keresztül.

A helyi önkormányzatok minimum 500 000 euró, maximum 5 000 000 euró támogatást kaphatnak saját használatra történő energiatermelésre.

A megújuló energiaforrásból történő energiatermelés értékesítésére nyújtott támogatások értéke minimum 5 000 000 euró, maximum 15 000 000 euró.

A finanszírozott beruházások típusai:

– a megújuló energiaforrásokból előállító létesítményekkel kapcsolatos kiadások;

– új/meglévő termelőkapacitások megvalósításával/beszerzésével/korszerűsítésével kapcsolatos kiadások megújuló energiaforrásból történő energia beszerzéséhez;

– megújuló forrásokból történő kapcsolt energiatermelésben hő- és villamosenergia-nyerésre szolgáló kapacitások megvalósításával/beszerzésével/korszerűsítésével kapcsolatos kiadások, beleértve az energiaelosztó hálózatokat is;

– az energia átvételének/bekötésének költségei az országos energiarendszerbe.

A sürgősségi rendelet szabályozza az intelligens parkok finanszírozását is, amely hozzájárulnak a vállalkozások innovációjához, a kutatási és innovációs szervezetekkel való együttműködés fokozásához, a technológiatranszfer biztosításához, új technológiák bevezetéséhez.

A parkok alapítói a park fejlesztési terve alapján helyi alapokból, állami költségvetésből és európai forrásból pályázhatnak támogatásra.

  1. 12 millió euró anyák és újszülöttek támogatására

A leghátrányosabb helyzetű kategóriákba tartozó édesanyák és újszülöttek 2000 lej értékű támogatásban részesülnek. A segélyt az anyák a gyermek születését követő első 3 hónapban, elektronikus támogatási utalványon keresztül kapják. A következő kategóriák részesülnek ebben a támogatásban:

– a garantált jövedelemminimumról szóló 416/2001. törvény alapján családtámogatási kedvezményben részesülő édesanyák;

– átmenetileg kritikus élethelyzetbe került anyák, illetve családon belüli erőszak áldozatai, eltartott személyek és/vagy különösen veszélyeztetett helyzetben lévő anyák;

– azok az anyák, akik nem rendelkeznek személyazonossági okmányokkal és nem férhetnek hozzá állampolgári jogokhoz;

– kiskorú anyák;

– az ukrajnai fegyveres konfliktus területéről elmenekült édesanyák.

A támogatás 12 millió eurós keretösszegben kerül odaítélésre az Európai Unió által finanszírozott hátrányos helyzetűeket segítő operatív programon keresztül.  A pénzt 6 hónapon belül lehet elkölteni.

Azon személyek névsorát, akik részesülnek ezekben a segélyben, a helyi közigazgatási hatóságok állítják össze. A prefektusi intézmények megyénként központosítják a listákat, és eljuttatják a Belügyminisztériumhoz. Ezt követően a Belügyminisztérium a program végrehajtásáért felelős szakszervezeten keresztül továbbítja a MIPE-nek, amely az újszülöttek elektronikus támogatására vonatkozó szociális utalványok odaítélésének országos szintű koordinátora.

  1. Élelmiszeriparban és építőanyagiparban tevékenykedő kkv-k támogatása

179 millió eurós támogatást kapnak a 4.1.1.bis kiírás keretében az élelmiszeriparban és építőanyagiparban tevékenykedő, nem veszteséges mikro-, kis- és középvállalatok. Az erről szóló sürgősségi kormányrendeletet pénteki ülésén fogadta el a kormány, a sürgősségi kormányrendelet értelmében lehetőség van a felülszerződésre, így a kkv-k támogatásának összértéke akár a 400 millió eurót is elérheti.

A vállalkozások 50 000 és 500 000 euró közötti támogatásra pályázhatnak. A támogatás értéke a 2021-es pénzügyi évben elért forgalom legfeljebb ötszöröse lehet.

„Ezeket a támogatásokat azoknak a legkésőbb 2020 decemberéig létrehozott kkv-knak nyújtjuk, amelyek nem minősülnek nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak. Bár rájuk is hatással voltak a Covid-19 világjárvány okozta következmények, de mégis talpon maradtak, és jól teljesítettek. Fontos, hogy támogassuk azokat a vállalatokat is, amelyek bizonyítottak, mert remélhetőleg ők a jövőben is újabb munkahelyeket fognak majd teremteni” – mondta Hegedüs Csilla, az Európai Projektek és Beruházások Minisztériumának RMDSZ-es államtitkára.

A 4.1.1.bis kiírás keretében két kategóriában történik a támogatások kiutalása:

  1. Élelmiszeriparban tevékenykedő kkv-k támogatása 89 535 149 euró értékben
  2. Építőanyagiparban tevékenykedő kkv-k támogatása 89 535 149 euró értékben

Mindkét esetben lehetőség van a felülszerződésre. Ezért kategóriánként a támogatások összértéke a 200 millió eurót is elérheti.

A vissza nem térítendő támogatásoknál szükséges az önrész megléte. Középvállalkozások esetében 30-60%, illetve mikro- és kisvállalkozásoknál 25-50%, ez régiónként változhat.

Elszámolható költségek: termelőterek felújítása/korszerűsítése, technológiai és funkcionális berendezések, digitalizálás, számítástechnikai eszközök, irodai berendezések beszerzése, a termelési, szállítási és forgalmazási tevékenységhez szükséges szállítóeszközök beszerzése, energiamegtakarítással kapcsolatos kiadások, valamint olyan rendszerek beszerzése, amelyek megújuló/alternatív energiaforrásokat használnak.

Az erről szóló pályázati kiírás augusztusban jelenik meg, a pályázatokat szeptemberben lehet majd leadni. Az elszámolás végső határideje 2023. december.