Thu. Jun 20th, 2024

Támogatás fiatal gazdáknak

Január 4-e és május 4-e között újraindítja a kor­mány azt a programot, amelynek célja a külföldön élő fiatalok hazacsábítása és mezőgazdasági vállalkozásra ösztönzése – közölte a Vidéki Beruházások Finanszírozási Ügynöksége.

A támogatás keretösszege 20 millió euró. Egy igénylő legtöbb 40 000 vagy 50 000 eurót kaphat, amelyet nem kell visszafizessen. A program iránt tavaly nagyon csekély volt az érdeklődés, mindössze 10 fiatal tett le pályázatot 410 ezer euró értékben. Az elbírálásnál egyik sem minősült kifizethetőnek, így a teljes 20 millió eurós pályázható összeg megmaradt. Idén könnyítettek a feltételeken. Alapfeltétel lesz, hogy a pályázó fiatal az utóbbi 12 hónapban legkevesebb három hónapot dolgozott mezőgazdasági területen az unió tagállamaiban vagy bár­mely más országban; vagy ha az utóbbi öt évben végzett külföldön mezőgazdasági profilú egyetemet, líceumot, posztlíceumot, vett részt mezőgazdasági profilú felkészítőn. A külföldön dolgozó, szakképzettséggel rendelkező vagy iskolát végzett fiatalnak hivatalos okmányokkal kell bizonyítania mindezt, viszont most már nem lesz szükséges a felülhitelesítési záradék, elégséges az illető település helyi tanácsa vagy az ottani rendőrség által kiállított bejelentkezési igazolvány, amely a külföldi tartózko­dást bizonyítja.

Sütő Attila