Tue. Apr 23rd, 2024

Online regisztrációhoz köti Ausztria az ország területére való belépést

Január 15-étől kezdődően regisztrációs kötelezettséghez köti Ausztria az ország területére való belépést.

A román külügyminisztérium tájékoztatása szerint az ettől a dátumtól Ausztriába utazóknak az ország területére való belépés előtt regisztrálniuk kell online egy beutazási nyomtatvány kitöltésével, amely a https://www.oesterreich.gv.at/themen/coronavirus_in_oesterreich/pre-travel-clearance.html címen érhető el.

A nyomtatvány német és angol nyelven is elérhető:
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_15/COO_2026_100_2_1827093.pdfsig, https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_15/COO_2026_100_2_1827094.pdfsig.

Ugyanakkor az ország területére való belépéskor a beutazóknak be kell mutatniuk a regisztrációkor kapott visszaigazolást elektronikus vagy kinyomtatott formában. Amennyiben az online regisztrációra nincs lehetőség, rendkívüli esetekben kézzel is kitölthető és aláírható a nyomtatvány.

Mentesülnek a regisztrációs kötelezettség alól az áruszállítók, az ingázók, az országon átutazó személyek, illetve a halaszthatatlan családi eseményeken (például temetésen) részt vevők.

A külügy arra is rámutat, hogy a regisztrációs kötelezettség mellett március 31-éig még érvényes az az intézkedés, miszerint a magas kockázatú országokból – köztük Romániából – érkezőknek kötelezően 10 napos karanténba kell vonulniuk, amelyet legkorábban 5 nap után elvégzett negatív PCR vagy antigén teszt birtokában hagyhatnak el. Mind a karanténnal, mind a teszteléssel járó költségek a beutazót terhelik. Az intézkedések a turistákra is érvényesek.

Hetvenkét óránál nem régebbi negatív PCR- vagy antigénteszt-eredmény birtokában utazhatnak be az országba az alábbi kategóriákba tartozók: diplomáciai személyzet és nemzetközi szervezetek alkalmazottai, a humanitárius küldetést ellátók, munkavégzési célból beutazók,
egészségügyi ellátás céljából beutazó személyek egy kísérővel, halaszthatatlan bírósági vagy hatósági eljárásban megszabott kötelezettségüket teljesítők (pl. idézésre való jelentkezés).

A külügyminisztérium megjegyzi, hogy a román állampolgárok konzuli segítséget kérhetnek a bécsi román nagykövetség 0043-1-503.24.65-ös és 0043-1-505.23.81-es telefonszámán. Ezenkívül sürgősségi esetben segítségnyújtást igényelhetnek a román diplomáciai képviselet 0043-699.117.26027-es telefonszámán.