Thu. Apr 18th, 2024

Szenátorként sem fog meghátrálni, az oktatási- és a környezetvédelmi bizottságban folytatja munkáját az erdélyi magyar közösség javára

Kovács Irénke Szilágy megye megválasztott szenátora. Biológia, angol nyelv és irodalom, valamint oktatásszervezés szakirányú végzettsége van. Tanárként, iskolaigazgatóként, főtanfelügyelő-helyettesként, illetve kisebbségi oktatásért felelős államtitkárként az Oktatási és Kutatási Minisztériumban tevékenykedett. 2010-ben doktori címet szerzett biológiából a Babeș-Bolyai Tudományegyetemen, számos országos és nemzetközi képzésen vett részt, publikációt jelentetett meg, országos és nemzetközi versenyeken jelentős díjakat nyert diákjaival együtt.

 

– „Zsibón születtem, ahol a református templom udvarán ifjabb Wesselényi Miklós szobra hirdeti: „Nunquam retro”, azaz nem hátrálunk meg. Eddig is igyekeztem és ezután is igyekezni fogok ebben a szellemiségben élni és tevékenykedni.”

 

Eddigi munkássága

– 30 év alatt megtanultam, hogyan kell kiállni a ma­gyar közösség, a magyar oktatás érdekeiért, hogyan kell azokat képviselni helyi, megyei és országos szinten. Megtanultam, hogy csak a jól végzett munka az elvégzett munka. Megtanultam, hogy mikor van a küzdés, és mikor az együttműködés ideje. A kisebbségi politikusoknak nem lehet egyszerűen az asztalra csapni és követelni a minket megillető jogokat. Ennél sokkal nagyobb bölcsességre és diplomáciára van szükség. Tudni kell, mikor van a harc, és mikor van a kiegyezés ideje azért, hogy közösségünk érdekeinek kellőképpen érvényt tudjunk szerezni.

Az elmúlt években azon dolgoztam, hogy erdélyi magyar fiataljaink megfelelő körülmények között, anya­nyelvükön szerezhessenek versenyképes tudást. A módszertanokban, szabályzatokban és minden jellegű döntésben odafigyeltem, és továbbra is oda fogok figyelni arra, hogy gyermekeink, pedagógusaink jogai ne sérüljenek.

 

Kiemelkedő sikerek

– 2013-ban paradigmaváltás történt a romániai tanügyi rendszerben, következésképpen az új kompetenciaalapú tantervek új tankönyvek megírását tették szükségessé. Ennek ellenére négy évvel később még mindig hiány volt az új tankönyvek terén. Kérésünkre az RMDSZ pályázatot hirdetett, és jelentős összeggel támogatta a tankönyvírókat. A tankönyvírásba, szer­kesztésbe, fordításba több mint 600 pedagógust vontunk be, akik a közoktatásban és a felsőoktatásban dolgoztak. Az eredmény magáért beszélt, több mint 100 új tankönyv került a magyar diákok kezébe.

Egy másik nagy sikerünk a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum törvényes létrehozása volt. A marosvásárhelyi római-katolikus líceum nem csupán egy iskola, hanem a magyar közösség szimbólumává vált. Ezért nagyon fontos, hogy miután a korrupcióellenes ügyészség és más intézmények megszüntették, és a parlamentnek sem sikerült újraindítania, mi törvényesen létrehoztuk minisztériumi szin­ten. Természetesen ez nem valósulhatott volna meg a parlamenti képviseletünk támogatása nélkül.

Továbbá létrehoztuk Nagyváradon az Országos Ma­gyar Továbbképző Központot, amely az erdélyi magyar pe­da­gógusoknak anyanyelven biztosít szakmai fejlődési lehetőséget.

A legaktuálisabb a kényszerhelyzet szülte siker­történet, a TeleSuli, amelynek jelenleg a második évada követhető a televízióban és a világhálón az RMDSZ kezdeményezésére, a Román Közszolgálati Televízió jóvoltából, a Maros és a Kolozs megyei Tanfelügyelőség és lelkes önkéntes pedagógusok közreműködésével, a kisebbségi oktatásért felelős államtitkári kabinet koordinálásával. Meggyőződésem, hogy a színvonalas tévés leckék nagymértékben elősegítik diákjaink fejlődését ebben a rendhagyó, viszontagságos tanévben.
Mindez nem sikerült volna elszánt, hozzáértő szak­politikusaink és elkötelezett, hivatástudattal ren­del­ke­ző, lojális munkatársaim nélkül. Továbbá az együttmű­kö­dő partnereink is nagymértékben hozzájárultak az el­múlt három és fél év hozadékaihoz. Megtisztelő volt a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének, a me­­gyei tanfelügyelőségeknek és ezek vezetőségeinek, az iskolaigazgatóknak, a Magyar Szülők Országos Szö­vet­­ségének, az egyházaknak, a civil szervezeteknek és vé­gül, de egyáltalán nem utolsósorban a pedagógus­kol­­légáknak, diákoknak és szülőknek a támogatását élvezni.

Szenátorként két bizottságban fogok tevékenykedni: az oktatási- és a környezetvédelmi bizottságban. Az eddig megszerzett szakmai tudásomat és tapasztalatomat fo­gom odaadással, lelkesedéssel és becsülettel kamatoz­tatni a szenátusban az erdélyi magyar közösség javára.