Thu. Jun 8th, 2023

Szilvanapi sakkverseny

,,Szeptember 6-8 között ren­dez­ték meg Szarvason XXII. alkalommal a Szilvanapokat, amikor hagyományosan sakk­versenyt is rendeznek a gyer­mek és ifjúsági sakkozók szá­mára.

A Báthory alapítvány és a szarvasi Sakk Egyesület, va­la­mint Patkó Lajos szarva­si sakkoktató közötti kapcsolat­nak köszönhetően immár tize­dik alkalommal vett részt a versenyen a szilágysomlyói sakkozók küldöttsége is. A ver­senyen 4 korcsoportban ren­deztek versenyt, külön lá­nyok és fiúk számára. Iván László sakkoktató tanítványai minden eddigi szereplést felül­múlva, 5 első és 1 második helyet szereztek.

A díjazottak névsora:
1. helyezettek: Şandor Rai­sa, Egri Kriszta, Andor Daniel, Bonţe Antonio, Brisc Andrei.
2. helyezett: Vedinaş Iulia.
Mindannyiuknak gratu­lá­lunk az elért eredményekhez és kívánunk további sok sikert nekik.”

A sakkversenyről a Szilágyság 36. számában olvashatnak.