Wed. Oct 20th, 2021

Szilágysági Magyarok Díszoklevél: Széman Rózsa laudációja

„Jót s jól! Ebben áll a nagy titok” – írja Kölcsey Ferenc. Ennek a nagy titoknak a megfejtése jellemző Széman Rózsa egész eddigi, sokirányú tevékenységére és főleg közösségteremtő munkája eredményességére.

Rózsa – kinek kedves, kiegyensúlyozott személyisége soknak számára példamutató értékű volt és lesz – Kolozsváron született ott is végezte tanulmányait. A Báthory István Elméleti Líceum után az egészségügyi főiskolán tanult tovább. Szilágysomlyóra orvos férje kihelyezésével került 1980-ban.

Mindketten egészségügyben dolgoztak, de megpróbáltak nemcsak a test gyógyítására összpontosítani, hanem a szellemet is művelni, már az 1989-es fordulat előtti időkben is. Csak egy példa: Faludy Györgynek a család birtokában levő tiltott, értékes Villon-fordításait osztották meg baráti körükben is.

Otthon, a családban sikerrel nevelt fel két gyereket, akiket saját példájával segített a közösségi munka iránti érdeklődésre és a szülők által megkezdett munka folytatására. Férje oldalán aktívan vesz részt annak szakmai, kulturális és civil szférai tevékenységében. Teljes összhangban együtt dolgozva járultak és járulnak a szilágysági értékek megőrzéséhez, továbbításához és rég elfelejtett hagyományok felújításához.

Rózsa hozta létre a Báthory István Alapítvány ifjúsági csoportját. Elvégezte Válaszúton a játszóházvezetői tanfolyamot, és azóta megszakítás nélkül játszóházat szervez Szilágysomlyón a gyerekeknek. 2006-tól a Szederinda hagyományőrző citeracsoportnak alapítója és vezetője, menedzsere Rózsa.

Az évek során sikerrel szervezte a Báthory István Alapítvány ifjúsági csoportjával, a magyar iskola bevonásával a különböző mesemondó, népdal-, szavaló-, meseíró versenyeket. Csukás István neve alatt működő meseírópályázat anyagát 2015-től összegyűjtötte és egy mesegyűjteményt szerkesztett, mely Kuckó mesék gyerekekről gyerekeknek címmel 2020-ban jelent meg. A könyv illusztrációi szintén gyerekektől származnak. Így a fiatalok, gyerekek megszólításával tulajdonképpen a családok is bekerültek a kulturális megmozdulásokba és a hagyományok felelevenítésébe.

A Szilágysomlyói EMKE vezetőjeként, az itteni rendezvényekkel a felnőtteket szólította meg sikeresen. Támogatta egy amatőr színjátszócsoport szervezését, hímző- és olvasókör indítását és működtetését. Hímestojásgyűjteménye számos kiállításon elismerésben részesült, egyedülálló szilágysági népi gyerekjáték-gyűjteménye kiadásra vár.
A munkában való igényességét bizonyítja, hogy egész életében megőrizte a tanulás vágyát. Rendre elvégezte a játszóházvezetői, irodalmi, néprajzi és népművészeti jellegű majd pályázatírói, közösségszervezői, legutóbb tréneri képzéseket, amelyeket mind-mind felhasznált közösségi munkái során.

Rózsa egész eddigi tevékenysége nagyban segítette és segíti a szilágysági magyarokat az identitásuk megerősítésében és megőrzésében.

Ez a tevékenység méltán feljogosítja ezen kitüntetés átvételére.

Székely Irma