Wed. Oct 20th, 2021

Szilágysági Magyarok Díszoklevél: Dr. Széman Péter László laudációja

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát amit szeretni fog.” – mondotta Szent-Györgyi Albert.

Kedves barátomat és kollégámat, dr. Széman Péter Lászlót méltatom, aki 1949. november 8-án Kolozsváron született. Arra, hogy megtalálja azt a „munkát, amit szeretni fog”, a Brassai Sámuel líceum rangos oktatása indította el, ahol 1967-ben érettségizett. Tanulmányait a Kolozsvári orvostudományi intézet általános orvosi fakultásán folytatta, 1974-ben diplomázott.

Egy kis szilágysági faluba, Zalhára került körorvosnak, innentől kezdve élete és munkássága a Szilágysághoz köti. 1979-ben tüdőgyógyász szakorvos lett, és a Szilágysomlyói tüdőgondozóba kapta kinevezését.

Az 1980-ból származó esküvői képek vőlegénye bocskai öltönyben mondja ki az igent. Ezt a jelképes múltfelvállalást folytatja 1987-ben, amikor segít a szilágysági orgonák feltérképezésében. Két hetes feltáró munkában vesz részt Dávid István kutatóval, akivel közösen készítettek felmérést az összeírásra, restaurálásra váró értékes műemlékorgonákról, ezzel is segítve a szilágysági értékek megismerését. Péter a veszélyeket is vállalta, mert bizony 1987-ben az akkori hatóságok nem nézték jó szemmel az ilyen irányú tevékenységeket.

1990–1995 között a Szilágysomlyói kórház igazgatója, és 2009-ben a kórház orvosigazgatója. 1994–1998 között a román orvosi kamara testületében vett részt mint Szilágy megyei küldött. 1998–2002 között a megyei orvosi kamara elnökségi tagja. 2002–2012 között a kamara etikai bizottságának tagja.

Az aktív gyógyítást mindig hozzáértéssel, emberszeretettel és szigorú kötelességtudattal végezte.

Emellett mindig felelősségteljesen munkálkodott Szilágysomlyó közösségéért akkor is, amikor városi tanácsosként a művelődési, egészségügyi, szociális bizottság elnökének választották.

Az idők folyamán számos testületeknek, szervezetnek vált tagjává, vezetőjévé, köztük az EMKE-nek, amelynek 2013 óta az elnöke, de aktív tagja az EME-nek is.

Alapító tagja a Báthory István Alapítványnak, melynek elnöke 1992–1994 között, alelnöke 1994–1997-ig, majd ismét elnöke 1997–2020-ig. Szintén alapító tagja az 1993-ban megalakuló Magyar Egészségügyi Társaságnak is.

1993-tól kezdve minden évben megrendezésre kerülnek a Szilágysomlyói Báthory Napok, amikor is Szilágysomlyó nagy szülöttjére való emlékezés kapcsán nemcsak városok és települések, hanem országok között is virágzó kapcsolatok alakulnak ki.

A Báthory Napok keretén belül 1994 óta, minden évben továbbképzőt szervezett, nem csak az egészségügyi dolgozóknak, hanem sok esetben a pedagógusoknak is. Ezekre a rangos rendezvényekre az egész Kárpát-medencéből érkeztek előadok és résztvevők, akik így is ismerkedtek a hepehupás vén Szilágysággal.

Doktor Széman Péter László egyénisége, lelkesedése, szervező képessége, határtalan munkabírása mindenre rányomta bélyegét környezetében, e vidék kulturális, szakmai, társadalmi életében.

Sok kitüntetése mellet a teljesség igénye nélkül:
2002 – Fadrusz János emlékplakett
2003 – Tíz éves MET emlékérem
2007 – Gróf Mikó Imre emléklap – plakett (EME)
2007 – A kő marad – 15 éves Báthory István alapítvány
2017 – Wesselényi díj
2019 – Magyar arany érdemkereszt

A mai napon elnyert Szilágysági Magyarok Díszoklevél teszi fel eddigi tevékenységére a koronát.

Dr. Székely Sándor