Mon. Feb 26th, 2024

Szilágyság: teltház előtt adták át a Wesselényi-díjakat

Több mint 250 résztvevő volt jelen csütörtök délután a zilahi Vigadó épületében, ahol a Wesselényi gála keretén belül idén is átadták a Wesselényi díjakat. Ezúttal 26 személyt részesítettek ebben a kitüntetésben, valamint az előző évhez hasonlóan jutalmazták a tavalyi tanévben tízes átlaggal végző fiatalokat –ezúttal 19-et–, és az idén a hagyományokat éltető Terbete néptánccsoport tagjait.

2017-ben az a megtiszteltetés érte a szilágysági magyarságot, hogy megszervezhette Zilahon az RMDSZ kongresszusát, melynek jelmondata egy Wesselényi Miklós idézet volt: „Nunquam retro!”, azaz: „Nem hátrálunk meg!”.

A szerző fotói

Akkor az RMDSZ Szilágy Megyei Szervezete eldöntötte, hogy elismerését fejezi ki azon személyek előtt, akik sokat tettek közösségeikért, sokszor éjt-nappallá téve fáradoztak, hogy visszaépítsék mindazt, amit a régi rendszer lerombolt – fogalmazott Seres Dénes parlamenti képviselő, az RMDSZ Szilágy megyei szervezetének elnöke. Mintegy köszönetképpen meg akarták jutalmazni azokat, akik tettek és tesznek a megmaradásért, fejlődésért. Így született meg a Wesselényi-díj gondolata.

„Úgy gondoltunk, hogy minden közösség jelöljön olyan embereket, akiknek megköszönhetjük lelkes munkájukat, a sok-sok éven át végzett hatékony tevékenységüket, mert ők kivették részüket a közösségépítésben, az RMDSZ munkáiban, sikeressé tették a választásainkat” – mondta a képviselő.

Az idei gálán Szilágyi Róbert-István, az RMDSZ Szilágy megyei szervezetének ügyvezető elnöke méltatását követően oklevelet és emlékplakettet vehetett át Ágoston József (Kárásztelek), az RMDSZ-hez való hűségéért, önzetlen, folyamatos támogatásáért; Bai Attila (Sarmaság), az Illegetők Néptánccsoportot alapítója, a sarmasági kulturális élet fő mozgatórugója, számos tánctábor, gyerek- és felnőtt programot szervezője, elkötelezett híve a helyi értékek, az örökség megtartásának; Bálint Lajos – post mortem – (Szilágyballa) volt alpolgármester, borász; Bálint Vilmos (Szilágysámson) volt helyi tanácsos, Szilágysámson Öregfiú Focicsapat fő szervezője és aktív játékosa, aki jelenleg is nagyon aktív tagja a községnek; Birtalan Beáta Erzsébet (Szilágybagos), a szilágybagosi kulturális élet szervezője és mozgatórugója, a Szilágybagosi Amatőr Színjátszó Társulat vezetője, a Dörömbölő néptánccsoport alapítója és a Kavalkád népdalkör elindítója; Boda Pál (Kusaly) RMDSZ elnök, alpolgármester; Bogdán Zsófia Csilla (Zsibó) óvónő, aki 2009-ben javasolta és segítette a hosszabbított program beindítását a magyar csoportoknál, és többletmunkát vállalt az első években, azért hogy megtartsák a gyerekeket a magyar csoportokban; Boros Miklós (Récse) volt hely tanácsos, RMDSZ elnök, jelenleg HKT tag; Böldi Zoltán (Magyarkecel) alpolgármester, a Magyarkeceli Református Egyház volt presbitere, 1998-tól annak főgondnoka a mai napig; id. Fodor István – post mortem (Zilah) volt városi és megyei tanácsos, aki a helyi és a megyei szervezet gazdasági alelnöke, Pro Zilah Egyesület elnöke volt; Kerekes Edit-Klára – post mortem – (Zilah), alapító tagja volt az RMDSZ-nek, a városi szervezetnek elnöke, a megyei szervezet könyvelője, a Pro Zilah Egyesület alapítótagja és elnöke volt; Keresztes József-Róbert (Sarmaság), aki számos művészeti alkotással rendelkezik, folyamatosan alkot; Kocsis-Benkő Gréta-Nikolett (Sarmaság), ő készítette Ilosvai Selymes Péter mellszobrát, valamint a közösségben fáradhatatlanul munkálkodik; Kulcsár Barna (Szilágyperecsen), a helyi RMDSZ alapítótagja majd HKT tag, volt helyi tanácsos; Kulcsár Mihály (Diósad) volt helyi tanácsos, közösségépítő; Lakatos Magdolna (Mocsolya) volt helyi tanácsos, a település kiemelkedő személyisége, jelenleg is több területen aktívan tevékenykedik; Lakatos Sándor (Zilah), a helyi szervezet elnöke, a Szilágy Társaság Kulturális Egyesület elnöke, helyi tanácsos; Lőrincz Emma (Kémer) könyvelőként dolgozott a Polgármesteri Hivatalban, feladatokat vállal különböző közösségi munkában,  a kémeri református egyház  presbitériumának tagja; Magyar Imre (Váralmás) 1979. március 1 – 2021. június 1 között Váralmás és Bábony települések lelkésze volt,  több alkalommal felújította a templomot, a közösségi házat és a parókiát, valamint a templom előtti parkot is; Marosi Irma (Kraszna), a Krasznai RMDSZ megalakulása óta lelkes résztvevője minden kezdeményezésnek; Molnár Annamária (Szilágyszeg), az RMDSZ-ben, a Nőszervezetben, valamint a közösségben önzetlenül tevékenykedik; Nagy Helga (Szilágyzovány) helyi tanácsos, évek óta aktív vezetője a szilágyzoványi kulturális életnek, az RMDSZ Szilágyzoványi Nőszervezet elnökeként is összetartja a közösséget; Szabó Árpád (Szilágycseh), a szilágycsehi magyar közösséghez való töretlen ragaszkodása, az értékes múlt megörökítésére való törekvése, az örökös értékek átadása végett végzett munkásságáért; Szabó Matild (Szilágyszentkirály) helyi tanácsos, aki élete munkássága során kiemelkedő módon segíti a magyar közösséget és hűséggel szolgálja azt; Szőnyi József (Szilágysomlyó), nyugdíjas tanár, szakoktató, közösségépítő, a szilágysomlyói RMDSZ és Báthory Alapítvány alapító tagja, volt önkormányzati képviselő; Torkos Piroska (Szilágynagyfalu), aki hűséges munkájáért részesült a díjban, ő a legidősebb hölgy a HKT-ban, jelen van és támogat minden magyar rendezvényt, nőszervezeti tag a szervezet megalakulása óta, saját házában múzeumot alakított ki, ahol őrzik és bemutatják az érdeklődőknek értékeinket.

További részleteket a https://maszol.ro/belfold/Szilagysag-telthaz-elott-adtak-at-a-Wesselenyi-dijakat oldalon és a Szilágyság hetilapban olvashatnak.