Mon. Jul 15th, 2024

Szilágyperecsen polgármestere részt vett a fejlesztési és közigazgatási miniszterrel folytatott megbeszélésen, amelyen a helyi közigazgatásban fellelhető problémákat vitatták meg

Az elmúlt hétvégén 16 község polgármestere 50 pontból álló javaslatcsomagot nyújtott be Cseke Attila fejlesztési és közigazgatási miniszternek, mely azokat a kérdéseket, problémákat tartalmazza, amelyekkel a helyi önkormányzatok a leggyakrabban találkoznak. Megyénket és a nyugati régiót Szilágyperecsen polgármestere Boncidai Csaba képviselte, a községek egyesületének Szilágy megyei elnöke, az országos egyesület titkára, az Észak-Nyugati fejlesztési régió tagja. A csomagban szerepelt oktatást, vidékfejlesztést, központi és helyi közigazgatás megreformálását, az információ közigazgatásba való bevezetését és a bérezéseket érintő kérdéskörök.

 

A törvények hatása jobban érinti a helyi közigazgatást, mint a központit

„A kormánnyal, legyen bármelyik párt is hatalmon, mi partnerként viselkedünk, nem ellenségként. Mint helyi közigazgatás, a központi közigazgatás része vagyunk, megvan a saját hatáskörünk, egy a gond, hogy a központi határozza meg a játékszabályokat a törvény keretén belül. Hogy a törvényeknek mi a hatásuk, kit hogyan érint, azt mi érezzük, a helyi adminisztráció, nem a központi hatóságok” – nyilatkozta Boncidai Csaba polgármester.

Az elmúlt években sokszor szó esett reformról, amitől a helyi önkormányzatok nem határolódnak el, de mint mondták, sajnos a központi ügyintézés nagy részben csak a helyi közigazgatások reformjában gondolkodnak, és ezeket nem a központoknál kezdik. Ha tényleg reformot szeretnének, akkor azok meggondoltak, hasznosak kell legyenek.

Az iskola finanszírozása két részről történik: állami és helyi költségvetésből. Vannak olyan tételek, mint például az iskolabusz fenntartása, a jó tanulók anyagi támogatása stb., amelyeket a helyi ügyintézésre hárítottak, de sok község ezt nem tudja biztosítani a helyi költségvetésből. Ha az oktatás, a nevelés kötelező állami finanszírozásból, akkor miért hárítjuk a helyiekre? – fogalmazódott meg a találkozón.

 

A decentralizáció a falvak kiürítéséhez vezethet

Nagyon sokan abból indulnak ki, hogy mind a gazdasági egységeket, mind a közintézményeket, az oktatási, nevelési intézményeket egy nagy város, település köré kell központosítani, amitől a községi vezetők már 90-től óvakodnak, mert ez a meglátás, hozzájárul a falvak kiürítéséhez. „Láthatjuk, hogy a városok peremén lévő települések fejlődnek, de ez nem természetes fejlődés, mert a városon élők költöznek ki a perifériára, és nem a helyiek gyarapodnak” – tette hozzá a polgármester.

Számtalan községi és falusi iskola megszűnt, mert a város környéki településekről a gyerekeket bevitték a városba, mondván ott jobban fognak érvényesülni. Ha a tanítók fizetése ugyanannyi, a minőség, miért nem lehet ugyanaz? – vetődött fel a kérdés a találkozón. Mivel magyarázható, hogy jobb tanárok vannak városon, mint falun? Miért nem lehet azt a managementet vidékre is kiterjeszteni? Miért nincs meg a minőség? Temérdek kérdés hangzott el, amire a községek polgármesterei választ várnak. Kérték, hogy vidéken kisebb létszámmal is működhessenek egész osztályok azért, hogy ne „ürítsék ki” a falvakat, mert egy településen, ha megszűnik az iskola, ott már írni lehet a település halotti bizonyítványát. Nincs jövő, ha nincs iskola, óvoda. Úgy tartják, hogy az a gyerek, amelyik elszigetelt településen él, ugyanolyan értékes kell legyen, mint az, aki Bukarest központjában lakik. „Mi eddig minden minisztériumnak és minisztercsapatnak felvázoltuk ezeket a meglátásokat, várjuk rá a megoldást. Cseke Attila miniszter és csapata megköszönte az észrevételeket, és remélhetőleg intézkedni fognak ez ügyben” – fogalmazta meg Boncidai Csaba.

 

A gyermekek és a lakosok érdekét kell szem előtt tartani

A gyermek egy érték, amit nem lehet számba vagy lejbe mérni. Hozzájuk adni kell, nem elvenni. Félő, hogy úgy járunk, mondta a polgármester, mint a 90-es években az orvosi rendelőkkel. Abban az időben Szilágybadacsonyba és Somlyószécsre kiment a családorvos, volt egy fűtött hely, ahol megvizsgálták a betegeket, viszont ma már ez másképp van, a betegeket kell szállítani, és nem számít, tudják-e vagy sem.

Elhangzott, hogy oltási központokat kell kialakítsanak az önkormányzatok. A kérdés, milyen alapból? „50 tételünk van, ezt terjesztettük elő, amiben szerepel a tanügy helyzete is. Az összpontosítással tévedtünk, nem takarítunk meg pénzt, mert a gyerekek utaztatásával többet költünk mintha egy tanítói állást fizetnénk, sőt a gyereket már arra tanítjuk óvodás kortól, hogy hagyja el szülőföldjét. Ezért a tanügytől azt kérjük, hogy vidéken már 5 gyerekkel is működhessen óvodai csoport. Óriási falukiürülés van, azt gondoltuk 90-ben, hogy megállítjuk, de felgyorsítottuk ezt a folyamatot” – nyilatkozta Boncidai Csaba.

 

Nem akarják a községek megszüntetését, az önkormányzatok informatizálását szorgalmazzák

– Nem akarjuk a kisebb községek megszüntetését, ugyanis nem a községeket kell megszüntetni, hanem esetleg egyes feladatköröket. Elég lenne 2-3 községnek egy jegyző, egy főkönyvelő, anyakönyvvezető.

 

Még várják a választ a táblagépekre letett pályázatokra

-Mellette vagyunk az önkormányzat digitalizálásának. Augusztusban megjelent az a lehetőség, hogy közpénzből lehessen táblagépeket vásárolni, és ezeknek a projekteknek az előkészítése augusztustól október végéig tartott. Ekkor letettük a pályázatunkat, de novemberben még semmilyen választ nem kaptunk. A pályázati kiírásban az szerepelt, hogy az önkormányzatok kell megvásárolniuk ezeket a gépeket, majd ezt követően történik az elszámolás. Decemberben elkezdtük a közbeszerzési procedúrát, megvan a cég, akitől megvehetjük, de még most sem tudjuk, hogy a pályázatunkat elfogadják vagy sem.

 

2-3 hónap múlva várható válasz

A polgármester elmondta: értékelendő és mindenképp pozitívum, hogy a polgármesterek meglátásai a miniszter és annak csapatának meglátása is. Cseke Attila meghallgatott minden kérést, és az ő szemszögéből válaszolt a kérésekre. Döntés született arról, hogy 2-3 hónap múlva ismét találkoznak a miniszterrel a polgármesterek, akkor remélhetőleg néhány területen konstruktív elképzelések lesznek.

Kulcsár Mária