Thu. Apr 18th, 2024

Szilágysági magyar népdalénekeseink (I)

Megyénk számos népdal­éne­kessel büszkélkedhet, akik kincsként őrzik a dalokat, és továbbadják azokat az új nem­zedéknek. Gáspár Attila egy csokorba szedte az alkotásokat, és hogy mások is megismerhessék, Perecsenyi sugár torony címmel megjelentette.

Désháza, Pernesné Petkes Ildikó (született: 1978.12.11.)

Népdalait szülőfalujában édes­anyjától, barátnőitől ta­nul­ta, akikkel a falu fiataljai­nak összejövetelein, lakodal­mak­ban, hímző-esteken jöt­tek össze a konfirmált nagy­leányok. Most Zilahon elárusí­tó­nő­ként dolgozik.

 

 

Püsök András-Kishidi

(született: 1952.06.25-én, Dió­sadon). Az I-VIII. osztályt szü­lőfalujában végezte el. Vaj­dahunyadon szakiskolát vég­zett, majd almérnökként dol­gozott a Kombinátban. 1993-ban költözött haza Zilah­ra, a megyei vízügyeknél dolgozott 2014-ig, nyugdíjba vonulásáig.
Népdalait gyermekkorában, az akkor még sok fiatalt nevelő szülőfalujában tanulta. Sok közösségi eseményben vehetett részt, mert még működtek a fonóházak, sok bált, táncházat rendeztek a faluban.

 

Kusalyi Gergely Ferenc

1941. december 14-én született. Hét testvér közül a legidősebb, mind élnek ma is. 19 éves volt, amikor feleségül vette a 16 éves szomszéd lányt, Nagy Rozáliát. Idén 60. lakodalmi évfordulójukra emlékeztek a családban.
Négy gyermeket neveltek, ma hét unokájuk és három dédunokájuk van, akik rendszeresen látogatják őket a Szilágy megyei Kusaly, Virág u.175 sz. alatti családi házban.

 

 

Kusalyi Gergely József

1951-ben született, szabómester, népi hegedűs.
(Szilágysági hagyomány szerint, mivel ő volt a legkisebb fiú a családban, ő gondozta el a szülőket, ő örökölte a középkori kusalyi kolostor-templom szomszédságában – ma református templom, a Murok-dombon – épült családi házat, ahol mind a heten születtek.) Népdalait gyermekkorában Kusaly­ban, majd a megye falvaiban, bálokban, magyar rendezvényeken tanulta, ahova gyakran meghívták, napjainkban is szívesen hegedül magyarok összejövetelein.

 

Kusalyi Mihályné Gergely Magda,

született Kusalyban 1961.12.29-én; (Gergely Ferenc lánya) most Zilahon lakik, a Fenyves negyedben. Férje Mi­hály Károly. Népdalait a faluban leány­ko­rában a közösségben tanulta és jó énekes szüleitől, rokonaitól a családi összejöveteleken gyakran énekeltek e­­gyütt.

 

(folytatjuk)