Mon. Jan 30th, 2023

Szikszai Lajos Emléknap

2022. november 25. Szilágysámson

Szilágy vármegye egykori alispánja, Szikszai Lajos 1825. november 25-én született Szilágysámsonban. A falu híres szülöttjének nevét Sámson közössége mind a mai napig tisztelettel említi, hiszen élete és munkássága a kicsiny tövisháti falu lakosai számára a hosszú évek múltán is példaértékű. Szikszai Lajos nevét viseli a helybeli általános iskola immáron 2005 óta, valamint az általa építtetett óvoda udvarán 2019-ben egy mellszobrot állíttattak tiszteletére.

November 25-én, pénteken a Szikszai Lajos Általános Iskola diákjai, pedagógusai és a falu lakosai a XVIII-ik Szikszai Lajos Emléknapon vehettek részt. Reggel 9:00 órától kezdődtek a programok, elsőként az V-VIII osztályos diákok a Szikszai Lajos emlékversenyen mérték fel tudásukat az alispán életútja tekintetében, majd sportvetélkedőkön is részt vettek. Ugyancsak 9:00 órától kezdődött a program az óvodások és a kisiskolások részére is, ők először a Szikszai Lajos által építtetett, majd nemrég felújíttatott épületben tekinthették meg a nagyváradi M.M. pódium műsorát, azt követően pedig 10:00 órától Szikszai Lajos mellszobrának megkoszorúzási ünnepélyén vettek részt a nagyobb diákokkal, pedagógusokkal és a helyi lakosokkal együtt. Az ünnepélyen Szabó Lajos Otelló iskolaigazgató és Bántó Zoltán polgármester köszöntötte az egybegyűlteket, majd Kis Georgina-Anett szavalata hangzott el, melyet a koszorúk elhelyezése követett. Mindezek után a kisiskolások és ovisok az osztályaikban kézműves tevékenységeket folytattak, míg a felső tagozatos diákok szavaló- és karaoke versenyeken tündököltethették tehetségeiket. A versenyek zsűrizésében részt vettek az iskola egykori és jelenlegi pedagógusai is.

A XVIII-ik Szikszai Lajos Emléknap megszervezésében nagy szerepet vállalt a Sámsonért Kulturális Egyesület, valamint a programok főtámogatója, a Communitas Alapítvány, akiket külön köszönet illet.

Szilágyi Júlia