Sun. Oct 25th, 2020

Seres Dénes: ,,Célunk: a következő négy évben megvalósítani a terveinket, elképzeléseinket”

Egy sikeres megyei és helyi önkor­mányzati választás után a megyénkben az RMDSZ lett a mérleg nyelve. Jelenleg még mindig zajlanak az egyeztetések a politikai pártokkal, viszont a szövetség minden esetben a magyarság érdekét tartja szem előtt, azt képviseli. A kampányban sokszor elhangzott, és az elmúlt négy év tapasztalatai is azt mutatják, hogy a magyar lakosságnak fontos, hogy képviselve legyen mind megyeszinten, mind önkormányzati szinten, ezért a tárgyalások során főleg erre vannak tekintettel.

Seres Dénes képviselő elmondta, nem tanácsos és nem pragmatikus egy ellenzéki többséget kialakítani a megválasztott vezetők ellen – a megyei tanácsnál a megyei tanácselnök ellen, a városházán a polgármester ellen -, ezért úgy gondolták, hogy megyeszin­ten a liberális párttal kötnek egyezséget, mi­vel ők nyerték a választást, és velük al­kotná­nak többséget, így együtt próbálnák meg négy éven keresztül a megye ügyeit intézni.

A zilahi városházán hasonló a hely­zet, ott a szociáldemokrata Ionel Ciunt nyerte a választást, akivel az utóbbi négy évben az RMDSZ nagyon jól dolgozott, sikeres programokat valósítottak meg együtt, ezért folytatni szeretnék az együttműködést. Egyelőre azonban még senkivel nem kötöttek egyezséget, de a zilahi lakosok érdekét figyelembe véve, a szövetség a polgár­mestert támogatná, hogy továbbvigye az elkezdett projekteket, munkálatokat.

Községek szintjén is zajlanak az egyeztetések, hangsúlyozta a képviselő. Nyilvánvaló, hogy 13 helyen senkivel nem kell tárgyalni, mert 13 községben az RMDSZ jelöltjei vannak többségben, így ők döntenek, hogy milyen irányba menjenek, és kik legyenek a vezetők a polgármesteren kívül. Viszont négy közigazgatási egységben: Szilágycseh­ben, Váralmáson, Kusalyon és Ippen tárgyalások folynak.

„Az egyeztetések során figyelembe vesszük azt is, hogy a választások előtt volt-e már tárgyalás valamelyik politikai párttal vagy szerveződéssel. Mi azt szeretnénk, hogy olyan emberek álljanak a polgár­mestereink mellé, akik munkájában segíteni tudják őt, hogy megvalósíthassa a községet érintő terveket, elképzeléseket a következő négy évben” – nyilatkozta Seres Dénes képviselő.

Kulcsár Mária