Thu. May 30th, 2024

Idősek Vasárnapja Szilágysámson községében

,,Most már rád vár a feladat, nyisd meg hát a szívedet! Jusson nekik gondoskodás, melegítő szeretet. Ne azért, mert elvárható, ne azért tedd Ővelük. Csak emlékezz, terólad szólt sokáig az életük. Légy mellettük, ha teheted-kis világuk oly rideg. Öleld Őket szeretettel, melegítsen a szíved…….”
(Aranyosi Ervin: Amikor megöregednek)

Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyil­vánította október 1-jét az Idősek Világnapjává. Ez a megemlékezés indok arra, hogy figyeljünk oda az idősek problémáira, segítsük őket a mindennapokban, rohamosan fejlődő világunkban nyújtsunk mindenkor támaszt. Ez az ünnep az idősekért van, róluk szól. Felhívja a figyelmet arra, hogy az idősebb embereket tisztelni, szeretni kell. A tisztelet magában foglalja elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket és az érzést, hogy értékelni, szeretni kell őket.

Szilágysámson községében idén is ünnepélyes keretek között tartották meg az Idősek Napját. Sámsonban október 4-én, délután 17:00 órától kezdődött az együttlét a Református Templomban, Mocsolyán pedig 11-én, délután 16:00 órától az Immánuel Közösségi Házban. Ezeken az ünnepi összejöveteleken azért gyűltek össze, hogy kifejezzék tiszteletüket, hálájukat, nagyrabecsülésüket azok iránt, akik mindig mellettük álltak és állnak, ha támogatásra, jó szóra van szükségük.

Sámsonban október 4-én a délutáni istentisztelet keretén belül Szász Bálint-Róbert esperes hirdette az igét, majd Szalánszki Judit pszichológus az időskorról, a megöregedésről szóló elmélkedését hallgathatták meg a gyü­lekezet tagjai. A helyi ifjúság részéről három szavalat hangzott el, majd Bántó Zoltán polgármester köszöntötte a szépkorúakat és kiemelte az 50 éves házasokat, akiket egy cserép virággal és egy emléklappal is köszöntöttek. A kórus szolgálatával, majd egy közös énekkel zárult a délutáni alkalom.

Mocsolyán október 11-én délután 16:00 órakkor kezdődött az idősek köszöntése az Immánuel Közösségi Házban. Móré Zsigmond Mihály-Leven­te lelkipásztor igehirdetését Veres Gábor alpolgármester ünnepé­lyes beszéde követte, majd virággal és emléklappal köszöntötte azokat az idős házaspárokat, akik idén ünnepelték 50 éves házassági évfordulójukat. Köszöntésekként szavalatok és énekek hangzottak el a gyülekezet tagjainak részéről is.

Mindkét alkalom résztvevőit emléklappal és kaláccsal ajándékozták meg.

Őszinte szívvel kívánjuk, hogy az idősek felé fordulás, a szeretet, a figyelem ne csupán ezen a napon adassék meg nekik. A szeretet nem anyagi lehetőség függvénye, ahogyan a törődés, az odafigyelés sem. Kívánjuk, hogy minden napjukat aranyozza be valami, amire szívesen gondolnak vissza. Kívánunk szerető gyerekeket, vidám unokákat, egészséges napokat, törődést mindannyiuknak!

Az Idősek Vasárnapja megszer­vezéséért köszönet illeti a helyi Önkor­mányzatot, a Református Egyházakat, a Sámsonért Kulturális Egyesületet, valamint a Communitas Alapítványt a támogatásért.

Szilágyi Júlia