Wed. Mar 22nd, 2023

RMDSZ: listáztuk az új ülésszak prioritásait a parlamentben – fókuszban az oktatási törvény

A tavaszi parlamenti ülésszak egyik legfontosabb prioritása az új tanügyi törvény elfogadása, emellett a családokat támogató intézkedések bővítését is feladatának tekinti az RMDSZ. Jogszabályok módosításával nyújtunk megoldást a vállalkozói szféra által felvetett problémákra, valamint olyan szociális kedvezmények biztosítását is célul tűzi ki, amelyek alapján kiemelt támogatásban részesülhetnek a mélyszegénységben élők. Az idei parlamenti ülésszak kihívása továbbá a büntetőtörvénykönyv és büntetőeljárás módosítása. E kérdésben az a célunk, hogy megőrizzük az igazságszolgáltatás méltányosságát és szavatoljuk annak függetlenségét és pártatlanságát.

Korszerű oktatási törvényt szorgalmazunk

 • Az oktatási szakembereink azon dolgoznak, hogy a kisebbségi oktatást érintő szerzett jogok ne sérüljenek és tovább bővíthessük azok körét. Teljeskörű és versenyképes anyanyelvi oktatást szorgalmazunk, amely segíti fiataljainkat választ adni a modern kor kihívásaira, és elősegíti a szülőföldön való boldogulást.

Folytatjuk a családtámogatási és a szociális intézkedéseink sorát

 • Alanyi jogon biztosítanánk egy fenntartható ösztöndíjrendszert a többgyermekes családok számára, ingyenes betegbiztosítást azoknak az anyáknak, akik legkevesebb 3 kiskorú gyermeket nevelnek.
 • Az anyák munkaerőpiacra való visszatérését szorgalmaznánk azzal a törvénykezdeményezéssel, amely bevezetné a nagyszülői GYES-t, továbbá lehetővé tennénk az anyák számára a távmunkát és a részmunkaidő bevezetését.
 • A betegségek megelőzésének a fontosságát tartva szem előtt egy olyan törvénytervezetet iktatunk, amely az államilag támogatott szűrővizsgálatok számát növelné a terhesség alatti időszakban.
 • A gyermek anyakönyvezéskor újszülötteknek járó kelengyecsomag bevezetését szorgalmazzuk, a kedvezményezett család egy 1500 lejes utalványban részesül.
 • Úgynevezett „Junior” voucherek bevezetését tervezzük az iskolában tanuló gyerekek számára.
 • Szorgalmazzuk a gyerek- és felnőttpelenkák adójának 5 százalékra történő csökkentését
 • Törvénybe foglalnánk a nagycsaládosok lakhatási hiteleinek kamattámogatását.

Élhető gazdasági környezetet a vállalkozásoknak

 • Méltányos és kiszámítható adózási rendszerre van szükség annak érdekében, hogy a kis- és középvállalkozások fejlődni tudjanak.
 • Egy olyan törvénytervezet kidolgozását tűztük ki célul, amely által csökkenne a munkára kivetett adóteher, így több pénz maradhatna az állampolgárok zsebében az elvégzett munka után.

Támogatjuk a mezőgazdaságot!

 • Kiemelt figyelmet fordítunk a mezőgazdaság szabályozásra, hiszen rendkívüli fejlődési potenciál rejlik ebben az ágazatban – a koronavírusjárvány és az orosz-ukrán háború ugyanakkor rámutatott arra, hogy az ország élelmiszerellátásának a biztonsága múlik ezen. Pontosítanunk kell a napszámostörvény mezőgazdaságra vonatkozó előírásait, egyszerűsítenünk kell, és könnyen alkalmazhatóvá kell tennünk azt. Továbbá jogi meghatározást kell elfogadtatni a mezőgazdasági farmok besorolására.

Korszerű infrastruktúrát!

 • Egy egészséges gazdaság alapja a korszerű infrastruktúra. Ehhez azonban arra van szükség, hogy olyan törvények legyenek érvényben, amelyek segítik a beruházásokat ezen a területen.
 • Olyan törvénykezdeményezésekre van szükség, amelyek korszerűsítik a gépjárművezetői-engedély megszerzésének módszertanát és tisztázzák a diákok ingázási költségeinek finanszírozási rendszerét.