Wed. Jul 24th, 2024

Példás gyülekezeti összefogás: többnyire önerőből újítják fel a zsibói református templomot

Folytatódik a zsibói református templom felújítása, a jövőben a kazetták restaurálását, visszahelyezését, a mennyezet helyreállítását, a karzat két szárnyának lecserélését tervezik. Az első padokra fehér alapon aranyhímzéses terítőt helyeznének borításként, de a külső rész, a toronyóra, illetve a torony felújítása és egy emlékpark kialakítása is várat magára. Az emlékparkban a Wesselényi-kriptából megmaradt sírköveket állítanák ki, valamint egy Kazinczy Lajos-mellszobrot.

2021-ben elkezdték a templombelső helyreállítását, kicserélték a padokat, a padlózatot, a Mózes és a grófi széket, amelynek minden jellegzetes motívumát meghagyták, illetve lemeszelték a falakat. A zsibói református közösség nagylelkű és összetartó, mert többnyire gyülekezeti adakozásból és önkéntes munkával sikerült mindezt megvalósítaniuk – mondta Högye Gál Roberto helyi lelkész.

„Mi a pályázatra sokszor csak választ kapunk, pénzt ritkán. Az 50 ezer lejes munkálatot, amennyit egy cég elkért volna, a gyülekezet végül közmunkával elvégezte. Tavaly ősszel minden hétvégén 10-15 ember jött, segített, december elejétől pedig naponta öt személy a templomtalapzatot javította, így megspórolhattuk a munkadíjat. Szintén a helyiek adományából új padokat szereztünk be, kicseréltük a padlózatot, és nemrég fejeztük be a meszelést” – mesélte a lelkész.

18. század eleji restaurálásra váró kazettákat találtak

Zsibó nagy értéket őriz: a templom nem szerepel a műemlékvédelmi listán, de az általános városrendezési tervben műemlékként tartják nyilván, ezért egyfajta patthelyzetbe kerültek a felújítás során. Az egyház épülete egyike azon kevés Wesselényi-épületeknek, amely még mindig azok kezében van, akiknek épült, vagyis a magyar közösségé. 2017-ben egy vihar megemelte a templom tetejét, akkor szintén a helyi gyülekezet összefogásával, saját erőből kezdték meg a helyreállítási munkálatokat, de örömükre abban az évben Magyarország kormánya 2,5 millió forinttal (több mint 31 ezer lejjel), a Királyhágómelléki Református Egyházkerület pedig mintegy 40 ezer lejes adománnyal járult hozzá a felújításhoz.

Kazetták mennyezet | Fotó: Kulcsár Mária

A zsibói templomról és közösségről a https://maszol.ro/belfold/Peldas-gyulekezeti-osszefogas-tobbnyire-onerobol-ujitjak-fel-a-zsiboi-reformatus-templomot honlapon és a Szilágyság hetilapban olvashatnak.