Mon. Jul 22nd, 2024

Pápalátogatás – Pünkösdre készülve

Ajándék ez a találkozás, hogy még jobban be tudjuk fogadni Isten nagy Ajándékát, a Szentlelket

,,Fe­renc pápa arra hívott, hogy jár­junk együtt, együtt Istennel és testvé­­reink­kel. Ne hallgassunk, azokra a han­gok­ra, amelyek az elkülönülést és a megosztottságot táplálják, mert azok megfosszanak minket a testvériség érzé­sétől.

Jézus elküldte a Szentlelket, az egység Lelkét, aki segít megteremteni az egységet. Nem egyedül kell tennünk. Legyünk nyitottak, s higgyük el végre, hogy mi a Szentlélek templo­­mai vagyunk. Nap, mint nap merít­hetünk ebből az örök életre szökellő vízforrásból, ami ott buzog bennünk. Az éltet bennünket, és az kapcsol össze testvéreinkkel. Jézus az út, ezért együtt, egy úton kell járjunk! A Szentlélek, az egység Lelke köt össze minket. Csak így érhetünk célba, az Atyához! Ebben segített most Ferenc pápa. Ezért Új ez a Pünkösd most számunkra. Tüzet gyújtott a mi szívünkbe. Égessen onnan ki mindent, ami nem oda való. Hogy elfogadjuk azt a nagy ajándékot, aminek már részesei vagyunk most. Isten országa bennünk van és köztünk.”

Az ünnepi gondolatokat az e heti Szilágyságban olvashatják.