Tue. Jun 18th, 2024

Szentlélektől indíttatva

Pünkösdi pásztorlevél 2019

…bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha figyeltek, mint sötét helyen világító lámpásra, amíg felvirrad a nap, és felkel a hajnalcsillag szívetekben.” (2Pt.1,19)

Szeretett Testvéreim!

Vannak idők, amikor nehezen haladunk előre, amikor az elhagyottság érzése öldököl bennünket és a tehetetlenség elemi erővel támad minket. Ilyenkor az udvarias szavak könnyűnek találtatnak és bár kedvesek, de nem hozhatnak megoldást. Ennek ellenére ne keseregjünk, mert pünkösd Isten hatalmának és felülmúlhatatlan erejének ünnepe, amely az megemlékezésen túl megújuló közösség a Mindenhatóval. A megfáradt ember felüdül, a megalázott igazságára fény derül és a sötétség hazugsága kiszorul napvirradatkor a szíveket elfoglaló hajnalcsillag jelenlétében.

Az apostol a prófétai beszédről szól, mint az apostoli bizonyságtétel előzményéről. Mindkettő a Szentlélektől indított személyek által érkezett az emberek közé. A Szentírás minden mondata Isten Igéje, tulajdon szava, ami megtörtént és folyamatosan történik, ahol a hit nemcsak emlékezik, hanem állandóan figyel és folyamatosan dönt az Írás mértéke alatt. Pünkösdünk jó időben érkező megerősítés a hatalom birtokosától! Amikor gyengeségünk, elkeseredésünk a mélypontra zuhan, érkezik a figyelmeztetés, amely ősöket és örökösöket, prófétákat és apostolokat elénk állít, hogy halljuk a mennyei üzenetet és legyünk döntés-képesek, amint illik az Isten gyermekeihez!

A biblia szavára figyelni a jó cselekedetek tartományába tartozik. Saját sorsunk javára végrehajtott jó cselekedet. Isten elismeri az ilyen tetteket, amelyekre bőven küldi áldását a mindenkori ember javára. A Szentírás tükrében megismert mennyei akarat áldása: a döntésképes ember megjelenése és példaadása. Ezektől retteg a tévtanító, az álszent és a megélhetési keresztyén. Felhatalmazásunk a Lélektől sokkal több, mint amit szerénységünk által remélünk. Tudnunk kell önmagunkról, hogy a Szentlélek által közvetített üzenetnek aktív figyelői vagyunk és ezáltal mások figyelmét is Istenhez fordítjuk. Azért kell engedelmesen figyelnünk a prófétai és apostoli beszédre, mert a reánk háruló felelősséget csak ezek által hordozhatjuk. Azt a felelősséget, hogy jól halljuk a mennyei üzenetet és pontos hűséggel közvetítsük mindent javítani akaró szándékkal.

A Szentlélek felülről érkező napfény a világító lámpás után. Kettős tüzes nyelvek jelentek meg az első pünkösdkor. Mennyei fényként látszott a Lélek és látni tanított. Érkezett a világosság, hogy a sötétség kiszoruljon az emberek közül. A Szentlélek kitöltésével a lámpás fénye kiteljesedett és érthetőek lettek a különféle nyelvek, barátságosabbak az idegen tájakról jó szándékkal érkező arcok. Az égből jött hatalom mindent áthat és mindenre igényt tart. Első sorban az ember szívét változtatja meg, azáltal, hogy benne felhozza a hajnalcsillagot! A kívülről, mint mennyből érkező fényes hatalom utat készít a szívekhez, hogy azokban megjelenjen és lakozzon Krisztus, mint a hajnalcsillagnál is fényesebb útitárs.

Pünkösd számunkra a hatalmas Isten érkezése, Isten hatalmának uralma az egész földön és az emberi szívekben. Nem szabad elkeserednünk, ha még sok, pogányok bitorolta földet látunk, vagy ha gyűlölettel tele szíveket. A Szentlélek végzi a maga munkáját kellő erővel és irgalmas türelemmel.

Vegyük alázatos lélekkel Isten Lelkét, hogy így szenteljük meg ünnepünket, amelyen Isten közbenjáró szeretete nyilvánul meg ma is bőséges vigasztalással!

Nagyvárad, 2019 pünkösdjén

A békesség kötelékében!

Csűry István püspök