Thu. Dec 9th, 2021

Pályázni lehet gazdaságok korszerűsítésére

Október 25-től lehet pályázni a gazdaságok korszerűsítését célzó kiírásra a 4.1-es intézkedés részeként.
A pályázat kerete összesen 760 millió euró, a pályázatokat jövő év január 26-ig lehet benyújtani, illetve feltölteni az ügynökség számítógépes rendszerébe.

Az elnyert támogatás számos dologra felhasználható: a termékelőkészítésre és -feldolgozásra szánt ingatlanok építésére, a meglevők bővítésére és korszerűsítésére, az előkészítésre és feldolgozásra szánt berendezések megvásárlására, a termékek eladására szánt helyiségek berendezésének megvásárlására, a termékek marketinges költségeinek elszámolására (maximálisan 30 000 euró), mezőgazdasági gépek és felszerelések vásárlására, termékszállító járművek vásárlására (hűtős is), terményraktárak építésére és azok felszerelésére, a gazdaságban levő utak megépítésére, öntözőberendezés vásárlására, a villamos vagy hőenergiát termelő, újrahasznosítható energiát felhasználó berendezések vásárlására, számítógépes programok megvásárlására, valamint térfigyelő berendezések beszerzésére és egyebekre. Emellett elszámolható a szakcég által elkészített pályázat költsége, amely a pályázat elszámolható teljes értékének 5 százalékát jelentheti, az építkezéses pályázatoknál pedig az összérték 10 százalékát teheti ki.

A támogatás maximális értéke változó, 350 ezer eurótól másfél millió euróig terjedhet az összeg, a pályázó gazdaságának SO-értéke, illetve a minősége szerint, vagyis, hogy cégről, szövetkezetről vagy termelői csoportról van szó. Minden pályázatban az SO-értékek számítanak. Minden egyes hektár kultúrának, állatfajtának, illetve állatkategóriának van egy bizonyos SO-értéke, a farm teljes SO-értékének kiszámításakor a különböző, termesztett kultúrák SO-értékét, illetve a vegyes farmoknál az állatok SO-értékét összeadják, így fejezik ki a gazdaságok nagyságát. Ezen értékeket alapul véve a gazda könnyen kiszámíthatja gazdasága SO-értékét az AFIR weboldalán található SO-számolóval, és megbizonyosodhat arról, hogy a minimális feltételt teljesíti-e.

A támogatás intenzitása 50 százalékos, de növekedhet 20 százalékkal, legtöbb 70 százalékig a 8 ezer és 250 ezer euró SO-értékű gazdaságoknál. A pályázó szövetkezeteknél és termelői csoportoknál a támogatás mértéke 90 százalékig történhet. Tehát a 70 százalékos intenzitás elérése esetén a pályázónak önrészként a beruházás értékének 30 százalékát kell biztosítania. Az induló 50 százalékos támogatás mellett 20 százalékos intenzitásnövekedés jár, ha a pályázó 40 év alatti fiatal, megfelelő szakmai képzettséggel rendelkezik, valamint az engedélyezett fizikai személyként való bejegyzése, egyéni vállalkozása, a családi vállalkozás, amelyben a fiatal a hivatalos képviselő nem régebbi, mint öt év. Húsz százalék intenzitásnövekedés jár akkor is, ha a pályázó a Szilágy Megyei Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökségnél (APIA) a területalapú támogatásban a környezetkímélő intézkedés keretében zöldítést vállalt a gazdaság teljes szántóterületének felére, valamint ha a pályázó a teljes gazdaságában ökogazdálkodást folytat vagy ökogazdálkodásra való átállási időszak alatt áll.

Nem utolsósorban szintén húszszázalékos intenzitásnövekedés jár az állandó gyepeknél is, ha azok több mint fele magas értékű gyep, és a pályázat útján csak az ezeken használható mezőgazdasági gépeket vásárolják meg, valamint mindez jár a hegyvidéki, hátrányos gazdasági helyzetűnek számító gazdálkodók pályázatai esetében is. Ezzel a lehetőséggel a szövetkezetek és termelői csoportok is élhetnek abban az esetben, ha közös beruházásra pályáznak. 

Sütő Attila