Mon. Feb 26th, 2024

Minden feltételt biztosítanak, hogy Szilágyperecsenben magyar nyelven zajló szakosított oktatás legyen

Szilágyperecsenben már elkezdték az oktatás korszerűsítését. Négy éve tanoda működik a faluban, és célul tűzték, hogy szakosítjátok az iskolát. Ehhez hasonló, magyar nyelven zajló szakosított oktatás még nincs az országban.

– Hála Istennek vannak fiataljaink, de velük tudni kell sáfárkodni, és a fiatalokat olyan tudománnyal kell felruházni, ami felkészíti őket arra, hogy mind helyi, mind megyei, országos, illetve már világszinten megállják a helyüket.

A szülőkkel és az iskola igazgatónőjével sokszor tanakodtunk, hogy a gyerekek délutánonként nagyon sok időt veszítenek el hiába. Ha a szülők dolgoznak, és nincs kire hagyni a gyerekeket, megtörténhet, hogy a fiatalok tétlenül töltik el az időt amíg a szülők hazaérkeznek. Főleg városon jelent ez problémát, hiszen több generáció nőtt fel kulccsal a nyakában – mondta Boncidai Csaba polgármester.

 

,,Célunk, hogy Szilágyperecsenben iskolatáska nélküli oktatást vezessünk be”

Szilágyperecsenben, hogy ezt meg­előz­zük, már négy éve beindítottunk egy tanodát, egy iskola utáni programot, ahol jelenleg 39 elemi osztályos diák részesül iskola utáni tevékenységben. Eddig az oktatóknak a fizetését egy alapítvány és az önkormányzat állta, ettől az évtől kimondottan az önkormányzat fogja, mert az alapítvány már nem tudott pályázni. Ez utóbbira hárul majd a szakmai ismeretek átadása, a fizetéseket mi álljuk, az étkeztetéseket a gyerekek szülei. A tanodai programot, az oktatás modernizálását, reméljük, hogy ősztől bevezethetjük az egész iskolában, mert célunk, hogy Szilágyperecsenben iskolatáska nélküli oktatást vezessünk be.

Egy másik célunk, amiért harcolok, hogy az iskolát szakosítsuk, így lehetőséget biztosítanánk a gyerekeknek, hogy sportot vagy művészetet tanulhassanak. Ennek az infrastrukturális feltételei kialakulóban vannak, a sporttermünk az iskolaudvarra épült, a tanintézményt bővítjük, fúvós- és ütős hangszerekre pályáztunk, ezek meglesznek, tehát semmi akadálya nem lehet annak, hogy az iskola szakosítása megvalósulhasson. Amikor a tavaly be akartuk ezt indítani, azt mondták, hogy nincs keret, végül megadták a keretet, az idén azt mondták, hogy mindez megvalósítható, de nincs infrastruktúra. Ősszel, miután minden feltétel adott lesz, kihívom a főtanfelügyelőasszonyt, hogy lássa: van gyerek, épület, felszerelés, sportlehetőség és akarat. Tehát már semmi nem lesz, ami az iskola szakosítását megakadályozhatná. Ez az oktatási forma már régóta működik nyugaton, ezért úgy érzem, a valódi tanügyi reform itt, ennél kezdődik – mondta a polgármester.

K.M.