Thu. Jun 8th, 2023

Március 15-e Zsibón

Március 15-ét, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kitörésének napját nemzeti ünnepként éli meg, évről-évre, Zsibó magyarsága is. Így történt ez idén is a helyi református templomban. A megemlékezés ünnepi istentisztelettel vette kezdetét. Hőgye-Gál Roberto lelkész kiemelte, hogy a magyar nemzet hite példaértékű, hiszen a himnuszunk is egy ima. Istenbe vetett hitünkkel őrizhetjük meg szabadságunkat, nem pedig fegyverrel. Aki fegyvert fog, fegyver által vész el.

Az igehirdetés és az imák után, a lelkész felelevenítette az akkori eseményeket, méltatva azokat a hősöket, akik a forradalomban részt vettek, a szabadságharcban harcoltak. Olyan hősök ők, akik nem nyerték meg a harcot, leverték őket, de mégis kivívták a nemzet tiszteletét.

A megemlékezést követően, a gyermekkórus mély átérzéssel előadott dalai zengtek végig a szerény templom falain. A szavalatok pattogó ritmusa előidézték azt a hangulatot, amely 1848. március 15-én uralkodott a fiatal értelmiség körében.

Az ünnepi alkalmat a templomkertben található Wesselényi szobor megkoszorúzása zárta, az “Isten, áldd meg a magyart…” egy szívvel-lélekkel szállt fel a magasba.

Bogdán Zsófia óvónő