Mon. Jul 22nd, 2024

Magyar Kultúra Napja sokszínűen

,,…Január 14-én, az EMKE idei első Irodalmi kávéház programján az ötletgazda, Pocsveiler Ilona, Kölcsey költészetéről, azúttal kiemelten a Vanitatum vanitas c. költeményről értekezett. Ezt az eseményt január 21-én, az ünnep előestéjén egy, a kultúra napja tekintetében talán kissé rendhagyó program követte. A szilágysomlyói EMKE, Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusával karöltve, festménykiállítást szervezett a Konzulátus ünnepi termében. A rendhagyó az volt, hogy ezúttal teljes mértékben a gyermekeket helyeztük középpontba. Az ifjú tehetség, Pop Csenge Natália ötven festményét állítottuk ki Kolozsváron, mely képeket és alkotójukat művészi mentora, Eperjesi Noémi méltatta.

A kiállítás köré szervezett kultúrműsor keretében bemutatásra került Eperjesi Noémi módszertani füzete, amely elsősorban tanítók munkáját segíti a rajzoktatásban, de bárkinek hasznára lehet. Ugyanezen alkalommal Demény Péter író, költő, szerkesztő két meseregényét hozta el bemutatásra: Tamara és a vidámság mellénye és a Tamara és a tavirózsák zenéje című műveit. Mile Lajos főkonzul úr, programindító gondolatunkkal teljes összhangban, megnyitó beszédében kiemelte, hogy a magas kultúra a gyermekeknél kezdődik, mindig oda kell figyelnünk rájuk, hisz rajtunk az múlik, hogy hogyan, milyen értékek és értékrend mentén segítjük és egyengetjük fejlődésüket. E program kapcsán, a clevelandi Bocskai rádióriportot készített Demény Péterrel, így Szilágysomlyóról és Csengéről az amerikai hallgatók is tudomást szereztek…. .”

Sz.R.

 

A Magyar Kultúra Napjáról részletesen az e heti Szilágyságban olvashatnak.