Tue. Jun 15th, 2021

Krisztusban összetartozunk – Átadásra került Szilágybagoson a 2021-es Összetartozunk díj

Június 4-ét 1920 óta nevezzük nemzetünk sötét napjának. A nagyhatalmak megcsonkították Magyarországot. Szétszakították a nemzetet. Barátokat, családokat választottak el egymástól. Magyarország határain kívül rekedt honfitársak kapcsolata szinte teljesen megszakadt az anyaországban élőkkel. Az elmúlt száz év során sok minden megváltozott. A 20-ik század rendszerváltozásai mindig új akadályok elé állították az anyaországi és a külhoni testvéreket. A 89-es változásokat követően a fokozatosan meg nyíló határok mellett, már nem csak félve, titokban lehetett Istent dicsőíteni, hanem bátran lehetett a templomban is felvállalni a hitet. A hitet, Krisztust, a biztonságot, a reményt adót, aki nem hagyta el övéit a sanyarú időkben sem. Ott volt nagyszüleinkkel, szüleinkkel a háborús években, a kommunizmus nehéz éveiben és ma itt van velünk is. Velünk van, és a június 4-éhez hasonló gyásznapokkal óv és int bennünket, hogy ne kövessük el ismét a múlt hibáit. Emlékeztet a múltunkra, hogy a jövőnket építhessük általa. Gondviselő Atyánkkal van jelenünk, de csak rá tekintve, benne bízva és az Ő segítségével lesz jövőnk. Egy olyan jövő, amelyben ismét testvérként élhetünk, egy nemzetként összetartozva. Az anyaországgal való összetartozásunkat erősíti Szilágybagos és Vámospércs testvér települési kapcsolata is, amelyet hivatalos formában 2018-ban erősített meg a két település polgármestere Marina Ida Magdolna és Ménes Andrea. Az önkormányzatok közötti viszony az évek folyamán oly annyira elmélyült, hogy ez a kapcsolat mára baráti, illetve testvéri kapcsolattá nőtte ki magát. Ezt az összetartozást még szorosabbá fogta össze a települések polgármester asszonyainak azon vágya, hogy alapítsanak egy olyan díjat, amelyet minden év június 4-én adnak át, egy olyan személyiségnek, aki nagymértékben hozzájárul a nemzeti értékeink és kultúránk kibontakoztatásához, valamint példamutató életével munkálkodik a határokon átívelő nemzetösszekötő kapcsolatokon és ezen kapcsolatok megmaradásáért tevékenykedik. Az álomból valóság lett, amikor 2019. június 4-én aláírták a díjalapítás szándéknyilatkozatát, és a tavalyi évben először átadásra is került az Összetartozunk díj, amit nt. Lukács József Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspökhelyettese vehetett át. Az elmúlt évi díjátadásra, ami Vámospércsen volt megszervezve, a világjárvány okozta korlátozások miatt, csak online lehetett kapcsolódni. Az idei évben azonban Szilágybagoson került átadásra a második Összetartozunk díj, amelyet a helyi református templomban tartott ünnepi istentisztelet keretén belül adott át Bagos jelenlegi polgármestere Bernáth István is alpolgármestere Kovács Béla. Mint már tudjuk a díj átadásának időpontja nem véletlen június 4-e, de a helyszínét sem a véletlen egybeesés határozta meg. A templom az a hely ahol a legközvetlenebb módon tudjuk megélni embertársainkkal a testvéri együttlétet, azt hogy Krisztusban mindannyian összetartozunk. Isten házában még hangsúlyosabb az egység, az egymás iránti felelősség, a testvéreink önzetlen segítése Krisztus ereje által. Az Atya karjaiban tartozhat össze igazán a két település minden tagja, erősödhet az önkormányzatok kapcsolata és születhetik meg az egyházak testvérkapcsolata is.

Az ünnepi istentisztelet délután 18:00 órakor vette kezdetét a szilágybagosi református templomban. Isten igéjét Komor Csaba vámospércsi református lelkipásztor hirdette Márk evangéliumának 5-ik fejezetéből. Tönkő Norbert bagosi történelem tanár úr rövid beszédében összefoglalta az 1920-as trianoni eseményeket. Ezt követően Marina Ida Magdolna elmesélte a jelenlévők számára az Összetartozunk díj megalapításának előzményeit, tervezetének aláírását és az első díjátadó körülményeit. Bernáth István polgármester úr ünnepi köszöntőjében üdvözölte és támogatta a vámospércsi polgármester asszony azon javaslatát, hogy az két település közti kapcsolatot terjesszék ki az egyházközségek és az iskolák közötti kapcsolatára is, valamint nevesítette az idei díjazottat. A 2021-es évben Összetartozunk díjban részesült Ménes Andrea Vámospércs polgármestere, akit Somogyi László Gábor alpolgármester méltatott. Ménes Andrea köszönet nyilvánításában kiemelte a család összetartó erejét, amely erő átsegít az élet által elénk állított bármilyen akadályon. A családunktól örökölt értékek meghatároznak minket. Szerencsésnek érzi magát, hiszen családjának értékei közé tartozik a másokról való gondoskodás, a protestáns hit és a magyar nemzete iránti szeretete. Nt. Lukács József nyugalmazott püspökhelyettes beszédében a jó Isten csodájának nevezte a magyar nemzet megmaradását a Kárpát-medencében. Antal Józsefet idézte: „Én keresztyén Magyarországot akarok!” Krisztus tanítványaivá tenni minden népeket palást nélkül is lehet, Krisztus szeretetének megélésével. A Szeretetet, keresztre lehetett feszíteni, el lehetett temetni, de feltámadt. Mi a feltámadt Szeretet által lehetünk együtt, Ő általa összetartozunk. A határok nem választanak el minket, ha az, aki közénk jött szeretetével összeköt. Az ünnep fényét emelte Lukács Zsuzsa szavalata, valamint a Birtalan József Református Énekkar és a Szilágybagosi Baptista Fúvószenekar szolgálata. Isten segedelmével az Összetartozás napjához méltó ünneplésben volt részünk. Komor Csaba vámospércsi református lelkipásztor biztató szavaival tekintünk a jövőre: „Merjük Krisztust segítségül hívni, mert ahol Ő megjelenik, ott élet fakad (…) minden megváltozik. Ráébredünk, hogy összetartozunk vele és egymással is.”

Birtalan Beáta