Mon. Dec 11th, 2023

Kovács Zoltán igazgató: ,,Az alapos, következetes munka mindig meghozza gyümölcsét”

Új pedagógusok vették át a szilágysomlyói és szilágyperecseni iskolák vezetését

Az idei tanévtől új magyar iskolaigazgatója van a szilágysomlyói Báthory István Általános Iskolának Kovács Zoltán Zsolt személyében, illetve a szilágyperecseni 1-es számú Általános Iskolának, melynek vezetését Máté Zoltán vette át. Terveikről, eddigi munkásságukról a Maszolnak számoltak be.

A szilágysomlyói születésű Kovács Zoltán Zsolt egyetemi tanulmányait a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Biológia-Geológia szakán végezte 2009-ben. Ott szerzett mesteri oklevelet is 2011-ben. Az egyetem befejezését követően visszatért a Szilágyságba, a krasznai Cserey-Goga Technológiai Líceum, valamint a szilágysomlyói Simion Bărnuțiu Főgimnázium biológia szakos tanára lett.

2017 júniusától 2023 májusáig kisebb megszakítással Bukarestben tevékenykedett az oktatási tárca kisebbségi oktatásért felelős államtitkári kabinetének tanácsosaként, majd igazgatójaként. Kovács Irén szenátor államtitkársága alatt jelentős részt vállalt a pandémiás kényszerhelyzet szülte TeleSuli kigondolásában, kivitelezésében.

„Legnagyobb szakmai sikernek tartom, hogy elősegíthettem pedagóguskollégáim szakmai kiteljesedését, a magyar nyelven tanuló diákok érvényesülését. Meggyőződésem, hogy a szakmai és személyes fejlődés csak becsülettel, emberséggel megvívott harcok árán születhet” – fogalmazott Kovács Zoltán, aki jelenleg az RMPSZ Szilágy megyei szervezetének elnöke is. Prioritásként kezeli azt, hogy a megye pedagógusai bekapcsolódhassanak az országos körforgásba, részesüljenek az őket megillető díjakban, éljenek a továbbképzési lehetőségekkel. Az egyik legjelentősebb megvalósításának tartja, hogy közbenjárásával a megye is élénken bekapcsolódott a Rákóczi Szövetségbe – egy olyan határokon átívelő szervezetbe, amely révén a helyi diákok és pedagógusok továbbképzőkön vehetnek részt, konferenciákba kapcsolódhatnak be, táborozhatnak, a szilágysági előkészítő osztályos gyerekek pedig idén részesültek a szövetség által felajánlott új iskolatáskákban.

„Eredményes, sikeres munka csak közös erővel, csapatban lehetséges”
Az igazgató elmondta, hasonló elgondolással, tervekkel kezdi az új tisztségét is. „Céljaim közt szerepel a szilágysomlyói Báthory István Általános Iskola szakmai fejlődésének megalapozása, olyan minőségi oktatás biztosítása, amely lehetővé teszi, hogy az intézményből kikerülő tanulók versenyképes tudással bármelyik középiskolában megállhassák a helyüket” – nyilatkozta. A gyermekek minőségi oktatásban való részesülése tehát az egyik fő törekvése. De ami a legfontosabb, mint mondta, mindent megtesz azért, hogy az iskolában elkezdődjenek a felújítási munkálatok. „Legalább annyira fontosnak tartom a korszerű, 21. századi körülmények megteremtését, mint a minőségi oktatás biztosítását. A kettő kéz a kézben jár. Megfelelő környezetben a tanítás-tanulás is hatékonyabb. Felszerelt laboratóriumokkal, célszerű sportteremmel, hangulatos osztálytermekkel rendelkező oktatási intézményben öröm a tanulás. Ennek a megvalósítása jelenti pillanatnyilag a legnagyobb kihívást” – ismertette.

Az igazgató fontosnak tartja, annak kiemelését is, hogy ettől a tanévtől kezdődően bevezetik az iskolában a heti rendszerességgel megtartandó reggeli áhítatokat is. A felekezeti leosztásban megvalósuló vallási alkalmak megtartása, meggyőződése szerint, a nevelés egyik legfőbb eszközévé válhat. Oktatás és nevelés egységének a kialakulása kell a legfőbb célkitűzéssé váljon – véli.

További részleteket a https://maszol.ro/belfold/Uj-pedagogusok-vettek-at-a-szilagysomlyoi-es-szilagyperecseni-iskolak-vezeteset honlapon és a Szilágyság hetilapban olvashatnak.