Thu. Jun 20th, 2024

,,Ebből a megfontolásból ünnepi műsorral készül­tünk édesanyáknak, édes­apáknak, nagymamáknak, nagytatáknak, és természe­te­sen az egész család szá­mára, amelyben közre­mű­köd­tek a Sarmasági 1-es Számú Szakképző Líceum diákjai. Május 12-én újra élet költözött a Sarmasági Művelődési Központba!

Az ünnepi műsor kez­detén azokra az édes­anyák­ra emlékeztünk, akik már sajnos nincsenek közöt­tünk, viszont szívünkben, lel­künkben örökké élni fog­nak. Verses-zenés össze­állításban Bai Adrienn ver­set szavalt, Orosz Atti­la hegedűn játszott, köz­reműködött Bai Attila és Bóné Edina-Katalin.

Ezt követte az elemi is­ko­lások összeállítása, kö­zös énekkel kezdték, majd az előkészítő A. osz­tály előadását láthattuk Kiss Melinda tanítónő fel­ké­szí­tésében. Az előkészítő B. osztály az édesanyákat és édesapákat köszöntötte vers­sel, énekkel, illetve egy meglepetés tánccal, fel­készítőjük Szász Móni­ka tanítónő. A III. A osztá­lyo­sok szintén verssel, énekkel készültek erre a napra, segítségükre volt ebben Dari Erika tanítónő. A kedves jelenlévőket egy meglepetés fénykép kollázs is várta az édesanyák és gyermekeik közös fényképeivel, amelyet mindenki könnyes szemmel és hálatelt szívvel nézett végig.

Közeledve a műsor végé­hez egy utolsó verses-zenés össze­állítás következett, Ke­resztes Nóra, Kulcsár Karola, Demjén Nikole és Lucza Tamás előadásában. Felkészítőik Veres Erzsébet és Bóné Edina-Katalin tanárnők.

A nap záróakkordjaként az Angels tánccsoport va­rá­zsolta el a közönséget pro­dukciójával. A cso­port idén újult meg, reper­toár­jukban majorett-tánc és dzsezzbalett szerepel. A csoport tagjai között négy évtől 13 éves korig szerepelnek gyerekek. Oktatójuk Dakó Réka.”

Az anyák-, illetve apák napjáról részletesebben az e heti Szilágyságban olvashatnak.