Tue. Jul 16th, 2024

Társadalmi munka a Csehi vár és környéke megtisztításáért

,,A társadalmi munka indít­ványozója Seres Ferenc költő, Szilágycseh szülötte, aki a Kár­pát-Medencei Vitézi Rend égisze alatt javasolta a környék megtisztítását. Ő egy hónapja látogatott el szülővárosába, és kíváncsi volt a vár mostani állapotára.

Az önkéntes munka meg­­szer­vezését Nagy Er­zsé­bet vállalta, mivel a Down Szindróma Egyesület tel­ke a várkert közvetlen szom­szédságában van, és az oda látogatók bizonyára szívesen megtekintenék ezt a történelmi nevezetességű helyet, ezért úgy gondolta, hogy nem szabad csalódást okozni számukra.
A felhívásra megmozdult egy lelkes csoport, körülbelül 32 ember, akik időt, energiát nem kímélve részt vettek a munkában.

Ezúton mondunk kö­szö­ne­tet a szilágycsehi pol­gár­mesternek, aki 5 mun­kást, munkagépeket bocsá­tott ren­delkezésünkre, a re­­for­mátus egyháznak, ami­ért idejében kihírdette a templomban az akciót, a presbiteri tagoknak, akik részt vettek a munkában, a Down Szindróma Egyesület vezetőségi tagjainak, Szabó Árpádnak, aki csodálatos fel­vételeket készített, Szabó Sán­dor és id. Moni Sándor önkéntes szakácsoknak, a­kik az ízletes bográcsost keszítették, valamint azoknak a lelkes, tettre kész embereknek, akiknek fontos volt részt venni ebben a közösségi munkában.

Nem utolsó sorban köszö­netet mondunk Seres Ferenc költőnek, aki harmadmagával Szatmárról jött el, hogy részt vegyen a munkában. Vele jött Dr. Keresztes Csa­ba történész, aki az ebéd­szü­netben ismertette a Csehi vár történetét, ami u­tán Seres Ferenc felolvasta lovag Deicsics László a Szent Lázár lovagrend kancellárja üzenetét.”

Részletesebben a szilágycsehi társadalmi munkáról az e heti Szilágyságban olvashatnak.