Sun. Oct 25th, 2020

Kedves szilágysomlyóiak!

Engedjék meg, hogy ezúton is nagy szeretettel köszöntsek mindenkit! Már több mint három év is eltelt, amióta átvettem a szilágysomlyói RMDSZ vezetését. Visszaemlékezve e három évre, bármit lehet mondani róla pozitívat és negatí­vat is, csak azt nem, hogy „unalmas”. Volt részem örömben, sikerben, dicséretben, de épp így megpróbálta­tásokban, ítéletben, vádaskodásban és megszólásokban (megszégyenítésben) is, de a családomtól és az emberektől kapott pozitív visszajelzés mindig erőt adott, hogy tovább folytassam munkámat.

Ahogy eddig is, mindig kihangsú­lyoztam, sok tervem volt és van még! Először is, mindenki számára elérhetővé akarom tenni – és még máig is ezen munkálkodom – a szövetséget. Szeretném, hogy a helyi RMDSZ szer­vezet bővüljön és mindenki pozitív véleménnyel legyen róla. Tudom, saj­nos ez lehetetlen, hisz nem tudunk mindenkinek megfelelni, de ha az emberek félretennék a sértődéseiket és előítéleteiket, akkor eredményesebbek lennénk.

Sajnos, be kell lássuk, hogy a ma­gyar­ság száma napról napra csökken ki­csi városunkban, kevesen vagyunk, de ez kellene legyen az a hajtóerő, a­­mely még jobban össze kellene kap­csol­jon minket, hogy a hétköznapokban is számíthassunk egymásra. To­­váb­b­­­­ra is nagyon fontos, hogy karöltve együtt dolgozzunk az egyházakkal, a Báthory István Általános Iskolával, líceumokkal, a 16-os Számú Báthory István Cserkészcsapattal, Báthory István Alapítvány­nyal, az EMKE-vel, számos szervezettel és magánszemélyekkel is. Ugyanitt szeretném megemlíteni, hogy szervezetünk segítségével si­került számos anyagi támogatást szereznünk a fent említett szervezeteknek. Itt kiemelném azt az utolsó nagyobb összeget, amelylyel az Erdei János által kezdeményezett és a református templom mellett helyet kapott I. világháborús emlékmű áthelyezését támogattuk.

Örülök, hogy az elmúlt években sike­rült számos rendezvényt megva­­lósí­tani Szilágysomlyón, a március 15-ei megemlékezéstől a majálison keresztül egészen az I. Családi Adventig, ahol si­került együtt ünnepelnünk, ugyanakkor segítenünk a kis Noelnek, aki számára az est folyamán több mint 7.500 lej gyűlt össze. A jövőre nézve szeretnénk megtartani már hagyománnyá vált rendezvé­nyeinket és ünnepeinket.
Szeretném tovább folytatni a kap­csolatok építését a lengyel Krosno városával, lengyel barátaink mindig örömmel térnek vissza Báthory István szülővárosába és mindig meg­csodálják környékünket is. Remélem, a közel­jövőben befektetői szándékkal is eljönnek hozzánk. Ők is szívükön viselik a Báthory vár sorsát és szeretnének hozzá­járulni a mielőbbi felújításához.

Sajnos az idei év nem számított fordulatot hozott mind szervezetünk, mind minden ember életében. A koronavírus-járvány mindenki életét megpecsételte. Az idei év volt az első, hogy évtizedek óta először nem tudtuk megrendezni a március 15-i ünnepünket, úgyszintén elmaradt a majális, a Szilágysági borfesztivál, amelynek Somlyó lett volna a házigazdája, és más rendezvények. Örültem, hogy ebben a nehéz időben is a Lorimod Kft és a Krysta cukrászda jóvoltából sikerült kiosztanunk tíz élelmiszercsomagot tíz szilágysomlyói idős, rászoruló személynek, mert ebben a helyzetben a szép­korúak számára nehéz­séget jelentett az élelmiszerek beszerzése, és sokan segítség nélkül nem mehettek ki otthonaikból.

A járvány előtt megtörtént a taná­cso­saink rangsorolása, és egy új csapat­tal várjuk a közeledő szep­tember 27-ei választásokat. Nagy a tét, hisz sok párt és független indul a választásokon, és minden szavazatra szükségünk lesz, hogy meg tudjuk tartani a jelenlegi 3 tanácsosi székünket, vagy ha sikerül, hogy sok ember támogasson szavazatával, akkor lehet a 4. jelöltünket is bejuttathatjuk.

Nem titok, hogy februárban úgy­szintén megtörtént a megyei tanácsosi lista rangsorolása is, amelyen 3. hely­re kerültem, de a másik jó hír az, hogy Szilágysomlyó történetében először sikerült kieszközölni, hogy a 7. he­lyen ismét somlyói áll, Berek István személyében. Így a városnak 2 megyei tanácsosa lesz, ha megfelelő számban mennek el szavazni az emberek.

Ezért meg szeretnék kérni min­den­kit, hogy szeptember 27-én, a járvány ellenére, de minden biztonsági óvintézkedést betartva, próbál­junk meg elmenni minél többen szavazni, és amennyi­ben lehet, támogassák az RMDSZ szilágysomlyói tanácsosjelöltjeit, a megye­tanács-elnök­jelöltünket Szilágyi Róbert-Istvánt, és az RMDSZ megyei­tanácsos-jelölteket.

Köszönöm mindenkinek az eddigi segítséget, és az aláírásgyűjtéskor tanúsított támogatást. Fogjunk össze, mert csak együtt sikerülhet!

Papp Zsolt,
az RMDSZ Szilágysomlyói
szervezetének elnöke