Sun. Oct 25th, 2020

,,Diósad második virágzását éli”

,,Diósad második virágzását éli” – emelte ki Seres Dénes parlamenti képviselő vasárnap délben a nemrég felépített diósadi kápolna átadásán.

Az utóbbi években a település föllendült, sokat fejlődött, az egykori sáros utcákat aszfalt borítja, a középületeket felújították, a parókia és annak környéke rendezett, egyre több új ház épül, ami azt jelenti, ez a közösség fejlődik, élni akar, és minőségi élet van a faluban. ,,Úgy gondolom, hogy a helyes úton haladunk, a vezetőség megtett minden tőle telhetőt azért, hogy a helyi lakosok jó körülmények között élhessenek, ezért a szövetség jelöltjeinek ismét bizalmat kell szavazni, hogy a település tovább tudjon fejlődni” – hangsúlyozta a képviselő.

A ravatalozó átadása istentisztelettel kezdődött, amelyen igét hirdetett Szász Bálint Róbert sámsoni református lelkipásztor, a zilahi református egyházmegye esperese. Elmondta, hálát kell adni Istennek azért, mert megadja azt a lehetőséget, hogy szeretteink mellett lehetünk, amikor eltávoznak, és arra kell törekednünk, hogy a szívünkben mindig békesség legyen. Jézus által az utolsó földi napunk nem a tragédia napja, hanem a remény napja kell legyen.

A helyi lelkész, Kádár György Tamás, köszöntötte a jelenlévő lelkipásztorokat, a politikai vezetőket, a meghívottakat, és a harangszóra összesereglett gyülekezetet. Megerősítette, minden megvalósítás Isten ajándéka. Hogy eljutottak idáig, nem volt egyszerű, sok munka van mögötte és támogatás. A hely, ahol összegyűltek, a vigasztalás helye lesz, mert az Isten soha nem fogja elhagyni a benne hívőket, ezért hinni kell, mert hit nélkül nem jó élni. ,,Van Isten, benne bízzunk, mert aki eddig segített minket, ezután is fog!” – erre kérte a jelenlévőket, kiemelve, mindig az Istenbe kell kapaszkodni, hozzá kell fohászkodni.

A biztató szavak után a lelkészek felolvastak egy-egy igét, majd Dobrai Ferenc polgármester tartott beszédet. Megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, és hogy közösen hálát tudnak adni Istennek a megvalósításért. Elmondta, a helyi tanácsosok és a megyei RMDSZ vezetősége támogatásával megtett mindent azért, hogy Diósad lakói fejlettebb, modernebb és kényelmesebb körülmények között élhessenek. Arra kérte a jelenlévőket, hogy békében, összefogásban éljenek továbbra is, és támogassák a vasárnapi választáson az RMDSZ jelölteket, hogy a jövőben is folytathassák a megkezdett munkát, hogy szebb jövőt építhessenek az utódoknak, a jövő nemzedékének.

Az ünnepi beszédek után hivatalosan is átadták a kápolnát, átvágva a szalagot, majd a támogatóknak és a munkásoknak emléklapot adtak át.
„Csak vándorok vagyunk ezen a földön, építünk, hogy pillanatnyi ideig élvezhessük, de azért építünk, hogy akik utánunk jönnek, nekik könnyebb legyen” – zárta a ravatalozó átadási ünnepséget a helyi lelkipásztor.

 

Hivatalosan is átadták a felújított iskolát

Hála és köszönet jár a polgármesternek, az önkormányzatnak, Szilágy megye elöljáróinak, a munkásoknak, kollégáknak mindazért a sok erőfeszítésért, áldozatért, segítségért, amivel hozzájárultak, hogy Diósadon korszerű, új, modern épületben tanulhatnak és fejlődhetnek a magyar óvodások és iskolások – kezdte köszöntő beszédét Lukács Erika, a Szilágypaniti 1-es számú Általános Iskola igazgatónője. Az iskola közös erővel, akarattal készült el, s mint mondta, az aki iskolát épít, nem csak épületet épít, hanem jövőt is.

A polgármester hozzátette, amíg elkészült az épület, áldozatot kellett hozni, de megérte, mert egy modern iskolába járhatnak a gyerekek. Kiemelte, továbbra is segítik majd a helyi oktatást, és remélhetőleg Magyargoroszlón is elkezdődik nemsokára az új óvoda felépítése.

Dari Tamás főtanfelügyelő-helyettes kiemelte, ott ahol óvoda és iskola épül, ott igény van, és remény van a szülőföldön való tanulásra. Diósad az elmúlt 12 évben beírta a nevét Szilágy megye harmonikusan, de ugyanakkor dinamikusan fejlődő településeinek a listájára. ,,Bárhova nézünk Diósadon, minden otthonban megteremtődtek azok a lehetőségek, amelyek harmonikus családi életet tudnak biztosítani, és azt hiszem nem egy nagy elvárás, hogy a közintézmények és az iskola is ehhez mérten fejlődjön. Az, ami itt épül, az a jövőképét mutatja a falunak” – fogalmazta meg, majd arra biztatta a helybélieket, hogy vállaljanak gyerekeket, mert ezen múlik, hogy az iskola épülete ki lesz-e használva a továbbiakban vagy nem. Az a diák, aki ilyen helyen tanul, szívesen jár iskolába, az szülő, akinek oda jár a gyereke, nyugodt lehet, mert biztonságos körülmények között, jó kezekben tudhatja gyermekét, tette hozzá.

Szilágyi Róbert István, a Szilágy Megyei Tanács alelnöke gratulált a polgármesternek és a csapatának, mert otthonosabbá tették a falut, a községet, hiszen az a cél, hogy a Szilágyságban itthon legyünk, itt tudjunk boldogulni és jövőt építeni a gyermekek számára – emelte ki az alelnök.

K.M.