Sun. Apr 14th, 2024

Jogászunk válaszol – amit tudni kell a jegyességről és házasságkötés feltételeiről

A jegyesség a házasságkötés kölcsönös ígéretét jelenti. Nincsen semmilyen külső, formai feltétele, azaz nem függ formális szerződés megkötésétől, jegygyűrűcserétől stb.
A jegyesség nem feltétele a házasságkötésnek és nem is kötelezi a feleket a házasság meg­kö­tésére. A jegyesek dönthetnek úgy, hogy nem házasodnak össze, hanem felbontják a jegyességet. A jegyesség felbontása nincs sem­mi­lyen formai követelményhez kötve. Egyik felet sem lehet kötelezni a házasság megkötésére. Ha az eljegyzés felbomlik, a jegyesség ideje a­latt kapott ajándékokat vissza kell szolgáltatni az ajándékozóknak (kivéve a szokványos aján­dé­kokat). Ez a szabály nem vonatkozik arra az eset­re, amikor az eljegyzés az egyik fél halála miatt bomlik fel. Ha a jegyesség egyik fél hibájából bomlik fel, a sértett fél kártérítésre jogosult. Ezt a jegyesség felbontásától számított egy éven belül kell, hogy igényelje.
A házasság: A házasság egy férfi és egy nő házassági életközösséget létrehozó kapcsolata, amely a házasság megkötésével családot léte­sít, házastársi jogokat és kötelezettségeket kelet­kez­tet, és amely a törvényben meghatározott szabályok megtartásával jön létre. A házasságban a férj és a feleség egyenrangú, a házastársak joga és kötelezettsége a gyermekeik nevelése. Csak a­zok számára engedélyezett a templomi esküvő, akik előtte polgárilag megesküdtek.

 

Részletesebben a házasságról az idei Szilágyság 8. lapszámában olvashatnak