Thu. Jun 20th, 2024

Hamvaiból föltámadó főnix

A zilahi Wesselényi Miklós cserkészcsapat elérkezett újraalakulása óta az első nagy mérföldkövéhez: az első próbáztatáshoz és fogadalomtételhez. Azt, hogy mi bújik meg e szigorú szavak mögött, elmondják az idei Szilágyság 10. lapszámában azok a fiatalok, akik tulajdonképpen próbára tették magukat, hogy ma már büszkén viselhessék a cserkésznyakkendőt.