Fri. Feb 23rd, 2024

A zilahi református oktatás a két világháború között

„A bevezető fejezetek cél­ja a zilahi magyarság bemutatása valamint a dualizmus oktatásának az ismertetése által, megfelelő történelmi kontextust teremteni egy olyan helytörténeti témának, ami igazából a VERSAILLESI békével egy időben kezdődik. A különböző levéltári dokumentumok, isko­laszéki jegyzőkönyvek, református tanári kari jegyzőkönyvek és az intézményben tanuló diákok anyakönyvei átfogó képet biztosítanak számunkra a kor szilágysági szellemi életéről, ifjúságáról, református oktatásáról és társa­dal­máról. Természetesen a teljesség igénye nélkül megpróbáltam olyan kérdésekre vagy jelekre is odafigyelni, ami enged a sorok között is olvasni: fogalomhasználat, keltezés, kézírás, helyes vagy helytelen számozás, hiányos dokumentáció, és bármit amit hasznosnak véltem az adatfeldolgozás során. A tárgyilagos tényfeltáráson túl, szerettem volna kiemelni, hogy eleink akkor is jó példával jártak előttünk, és a marosvásárhelyi, kolozsvári vagy sepsiszentgyörgyi református egyházakhoz hasonlóan tették a dolgukat, ugyanis nemcsak a zilahi református egyház indított ekkor polgári iskolákat.”

Részletesebben a könyvbemutatóról az idei Szilágyság 10. lapszámában olvashatnak.