Mon. Jun 24th, 2024

,,Az ünnepi műsorra a művelődési házban került sor, ahol fél hatra, a kezdés idejére zsúfolásig telt a nézőtér, a fellépő gyerekek pedig a színfalak mögött égtek az izgalom lázában. Elsőként a legkisebbek, az előkészítősök léptek színpadra, egyből mosolyt csalva csicsergő énekükkel, játékukkal a nézők arcára. Őket a Báthori Alapítvány citerásai, a Szederindások követték, mindhárom korcsoport bemutatkozásával, valóra váltva idén azt a rég várt csodát, hogy, a Szilágyság régi hagyományaihoz híven, a kis táncosok citerazanére ropják a táncot a színpadon. Mindez Fekete István citera- és Rózsa Róbert táncoktató kiváló együttműködésének eredménye volt. Külön színfoltot jelentett a kis, első osztályos Dobai Xavér éneke, aki kiváló hangján szép katonadalt adott elő. Őt Barcsa Zsuzsa Petőfi programos fiatal készítette fel. Ez után a nyitány után következtek az ünnepi beszédek, melyek sorát a házigazda szerepében Papp Zsolt helyi RMDSZ elnök indította, majd felolvasásra került Septimiu Cătălin Ţurcaş polgármester úr távolból küldött üzenete, valamint a Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának üdvözlő levele.

Ünnepségünket megtisztelte jelenlétével Kovács Zoltán, az Oktatásügyi Minisztérium Kisebbségügyi Osztályának kabinetigazgatója, aki a múlt történéseit és nagy gondolkodók örökérvényű gondolatait vonta párhuzamba a jelennel és nyújtott bíztató bepillantást a jövőbe is. A beszédek után a Báthory István Általános Iskola diákjainak dalos-verses összeállítása következett, Fekete István zenetanár irányításával. Az ünnep tiszteletére pár éve már szokássá vált az iskolában a sakkverseny megrendezése is, Iván László és Barna Cristian szervezésében.

A díjak átadása az ünnepi műsor keretében történik és történt ez alkalommal is. Tudjuk, a cserkész mindig szolgálatra kész, így Erdei János tanár úr cserkészcsapata is énekelve, bátran lépett a színpadra, ahol megemlékező szolgálatuk keretében kiscserkész –avató- és fogadalomtétel is történt. Az ünnepi műsor fénypontját természetszerűen mindig a legnagyobbak, a mai márciusi ifjak, a középiskolás diákok előadása jelenti. Nagy Eleonóra magyartanárnő irányítása mellett készítették elő verses, zenés összeállításukat, hatalmas tapsot érdemelve ki vele. A megemlékezést nemzeti imánk közös eléneklésével zártuk, amelyet Papp Ilona kántornő kísért orgonán.

A Szilágysomlyón megrendezett ünnepi megemlékezésről részletesebben a Szilágyság 11. lapszámában olvashatnak.