Thu. Apr 18th, 2024

Hagyományőrző tevékenységek Szilágyfőkeresztúron

,,A szilágyfőkeresztúri Tüskevár Egyesü­let szervezésében 2019. április 5-6-án, ha­gyo­mány­őrző tevékenységek keretében hímző-, varró- és kézműves köröket indí­tott.
Népszerűsíteni szeretnénk a kézi hím­zést, ezáltal beilleszteni a hétköznapi visele­teink díszítőelemeiként. Célunk meg­is­mertetni a fiatalokkal, az idősebb generá­ció segítségével a különböző technikákat (írásos, keresztszemes, matyó hímzés).”

A szilágyfőkeresztúri hagyományőrző tevékenységekről részletesebben a Szilágyság e heti számában olvashatnak.