Tue. Apr 23rd, 2024

Az Erdélyi Múzeum Egyesület Zilah és Vidéke Fiókszervezetének (tervezett) tevékenysége 2019-es esztendőben

– április 14. – Hadad: Az 1919 április 16-i hadadi csatában ele­sett székely katonák és helybéli áldozatok emlékművének avatása a református temetőben a csata helyszínén;
– május 10-11. – XVI. Szilágykutatás napja;
– Hadad – május 10-én pénteken délután 4 órától 7 óráig tudományos ülésszak a Wesselényi kastélyban.Témája: Emlékezzünk régiekről, a Wesselényi emlékezete – előadások; Petri Mór díjak átadása, laudációk, vacsora;
– Bogdánd: május 11-én, szomba­ton 10 órától 13 óráig tudományos ülésszak a Sipos László Múzeumban (Tájházban). Téma: Emlékezzünk a 100 éve született dr. Kós Károly néprajztudósra, a szilágysági faze­kas­ság kutatójára-előadások;
Petri Mór díjak átadása, lau­dá­ciók, szeretet vendégeskedés a Pro senectute idősek klubbjában;
– November 22-23 – Szilágysám­son: Szikszai Lajos alispán emléke­zete (iskolanap és tudományos előa­dások);

Jövő:
– 2020 március 2. –emlékoszlop avatása a budapesti Kerepes-úti sír­kert­ben a 75 éve halott dr. Petri Mór tanár, költő, a Szilágyság mono­g­ráfusa emlékére.

Kovács Kuruc János

alelnök

Bajusz István
elnök