Sat. Jan 16th, 2021

Gulyás Gergely: Fontos, hogy az RMDSZ képviselők kellő súllyal legyenek jelen Bukarestben, ezért jövő vasárnap el kell menni szavazni”

A teljes magyar összefogásra kell a jövő vasárnap szavazni, mert ha van magyar érdekképviselet Romániában, a fővárosban, akkor sokkal egyszerűbb a román-magyar együttműködés, sokkal könnyebb a magyar támogatásokat az országba eljuttatni, és akkor az oktatási jogok és az alapvető nemzetiségi jogok terén kedvezőbb előre jutni – hangsúlyozta Gulyás Gergely miniszter, aki vasárnap, november 29-én két Szilágy megyei településre, Krasznára és Sarmaságra is ellátogatott az RMDSZ meghívására.

A miniszterelnökséget vezető minisztert elkísérte Grezsa István miniszteri biztos, Kelemen Hunor országos RMDSZ elnök, Grezsa Csaba első beosztott konzul és Schaller-Baross Ernő államtitkár, őket a nemrég megválasztott Kovács István krasznai polgármester, Seres Dénes parlamenti képviselő, az RMDSZ Szilágy megyei szervezetének elnöke, Szilágyi Róbert István, a Szilágy Megyei Tanács alelnöke és Bogdán Szabolcs helyi lelkész, esperes fogadta a Krasznai Református Templomban. Az esperes az apostolok szavaival köszöntötte a vendégeket, majd röviden bemutatta a templomot, amely híres és egyedi a kazettás mennyezete által. A településnek mégsem a templom a legnagyobb értéke – hangsúlyozta – hanem azok az emberek, hívek, akik megtöltik Isten házát. A 3000 lelkes gyülekezet, amiről elmondható, hogy nem egy apadó, hanem stagnáló, sőt növekvő közösség, mert az idén már 35 gyermeket kereszteltek meg.

 

A saját dolgaikról a magyarok dönthessenek a szülőföldön ”

Kelemen Hunor RMDSZ elnök beszédében megköszönte Gulyás Gergelynek, hogy a nehéz körülmények között is vállalta, hogy egy napra átjöjjön Erdélybe, a Partiumba, és megossza gondolatait. Az elnök kiemelte, a Kárpát-medencei magyar közösség akkor tud sikeres lenni, ha van egy sikeres anyaország, és olyan nemzetrészek, amelyek bár 100 esztendeje el vannak szakítva a fizikai határoktól, de kultúrában, nyelvben, lélekben, szellemiségben együtt tervezik a jövőt, táplálják a reményt, hogy a szülőföldön is lehet boldogulni, az identitás megőrzését meg lehet erősíteni, és gazdaságilag is lehet fejlődni.

Kelemen Hunor elmondta, sajnos olyan időszakot élünk, amikor az emberek dühösek és félnek, félnek, hogy megbetegszenek, és elveszítik a munkahelyüket. Ilyen körülmények között is a biztonságra kell törekedni, hogy a Partiumban lévő magyar emberek biztonságba érezzék magukat. Ezért az elkövetkezendő években ez lesz a legnagyobb kihívás. Az országban értékteremtő magyar emberek élnek, ezért a tisztelet és a jog kijár nekik itt, ebben az országban, ezért fontos, hogy a magyarok a szülőföldön döntsenek a saját dolgaikról. „Krasznán olyan erős közösségek élnek és dolgoznak, hogy ha problémával szembesülnek, soha nem sírnak, panaszkodnak, hanem a megoldást keresik, előre tekintenek, és ez példaértékű” – emelte ki Kelemen Hunor. Ami a választást illeti, az elnök elmondta: december 6-án mi döntsünk a mi dolgainkról, ne adjuk át a döntés jogát másoknak, hogy ne tudjanak minket megkerülni, és akkor biztos, hogy tudunk építkezni. A papi munka és az érdekképviselet is arról szól, hogy a közösségünket egybe tartsuk: „közösséget építsünk, hogy erősek maradjunk, hogy a hitet megőrizzük, hogy a reményt tápláljuk. Ezért egymásra vagyunk ilyen szempontból utalva, kölcsönösségre van szükségünk, és ez segít abban, hogy a következő években is talpon maradjunk és építkezzünk” – tette hozzá a szövetségi elnök.

 

„Arra kell törekedni, hogy a magyarság megerősödjön Erdélyben”

Gulyás Gergely miniszter hozzátette, a legfontosabb, hogy meg tudjunk maradni magyarnak. 100 év után is itt vagyunk, és 100 év után is öröm látni, hogy vannak olyan települések, mint Kraszna, ami nemzetiségét és hitét is megőrizte, és ahol ma is 80% fölött van a magyarok aránya. Elmondható, hogy az elmúlt 100 év bár megpróbált bennünket, látjuk, hogy a nemzethez tartozás ebben a térségben nagyon fontos. Arra kell törekedni, hogy a magyarság megerősödjön Erdélyben, a Kárpát medencében, és Európában is, és ehhez a legfontosabb lépés, hogy vasárnap mindenki menjen el szavazni, és támogassa szavazatával az RMDSZ jelöltjeit.

A találkozó végén az anyaországi és a megyei elöljárók meglátogatták a magyar állami támogatásból épült helyi óvodát.

 

Kelemen Hunor: „Az az ésszerű döntés, ha elmegyünk szavazni”

Sarmaságon Dombi Attila polgármester és a helyi képviselők fogadták Gulyás Gergely miniszter urat és a küldöttséget. Kelemen Hunor elmondta, 30 évvel a kommunista diktatúra megbukása után az a feladatunk, hogy tovább vigyük az érdekképviseletet, ezért december 6-án el kell menni szavazni, és támogatni kell a szövetséget, azt a szövetséget, amely az elmúlt években legjobb tudása szerint végezte a munkáját, védte azt, amit megépített, amit eddig elért. Az egyik kézzel mindig védekezniük kellett, a másik kezükkel építkezni. A következő időszak is hasonló lesz, mert csak akkor tudható a jövő biztonságban, hogyha azt napról napra közösen építik.

Az elnök kiemelte, a magyar kormány nem csak azokat az intézményeket támogatta, amely a nemzeti identitás megerősítését szolgálta, mert megnyitott egy olyan lehetőséget is, amely a gazdaság, az élet feltételeinek, minőségének a javítását is szolgálja, és ez el kell érjen a Partiumban is.

Olyan partneri kapcsolat alakult ki az anyaországgal, amely azt mutatja, hogy a nehéz időkben is számíthatunk egymásra. Ahhoz, hogy a munkát tovább lehessen folytatni, szükség van a parlamentben egy erős frakcióra. Amikor mozgósítani kellett, a Szilágyságban mindig jól mentek a dolgok, de most december 6-án is bizonyítani kell, el kell menni szavazni. „Még akkor is, ha dühösek vagyunk, hogy bezárták az iskolákat és a piacokat, de inkább pecsételjünk dühösen az RMDSZ-re, minthogy dacból otthon maradjunk” – fogalmazott Kelemen Hunor, ugyanis fontos, hogy ne az RMDSZ nélkül hozzanak majd döntéseket, átugorva, megkerülve a szövetséget.

 

„A magyar összefogás létrejött a politika szintjén, ezt most a választók szintjén kell létrehozni”

Gulyás Gergely miniszter elmondta, örül, hogy eljutott Sarmaságra, ahol van egy erős, összetartó magyar közösség, és ahol nagy fejlesztések vannak folyamatban, ami azt mutatja, hogy egy élni és megmaradni akaró magyar közösség él itt. Éppen ezért fontos, hogy az RMDSZ képviselők kellő súllyal legyenek jelen Bukarestben, ezért jövő vasárnap el kell menni szavazni.

A magyar összefogás létrejött a politika szintjén, ezt most a választók szintjén kell létrehozni. A következő években nagyon nagy lehetőség lesz a gazdasági együttműködés terén, a gazdaságfejlesztési program folytatódni fog, hiszen az anyaországnak szándékában áll a forrásokat növelni, és az a cél, ha Magyarországon egy cég kellően megerősödik, hogy külföldre mehessen, és ott gazdasági tevékenységet folytathasson, akkor először azt a lehetőséget vizsgálja majd meg, hogy a határokon túli magyar területeken van-e arra lehetőség, hogy olyan eredményes legyen, mint az anyaországban. De ehhez is arra van szükség, hogy legyen erős magyar érdekképviselet.

 

A megkezdett munkát folytatni kell

Seres Dénes parlamenti képviselő beszédében hangsúlyozta, sok mindent elkezdtek, megvalósítottak, de még sok a hátralévő munka. Ezért, szükséges a parlamenti képviselet, ugyanis az eredményeket folytatni kell. „El kell érjük, hogy járjon is, és jusson is nekünk, ez alapján szeretnénk folytatni a következő négy év munkálatait, de ahhoz el kell menni szavazni, meg kell érteni a szavazat fontosságát, hiszen azáltal tudunk csak eredményesek lenni, ha jelen leszünk a döntéshozatalban” – mondta a képviselő, majd megköszönte a magyar állam támogatását. Eddig is minden lehetőséget megragadtak, hogy a magyar közösség javára fordítsák, az elkövetkezendőkben is megteszik, mind parlamenti, mind helyi szinten, hiszen ez a feladatuk. Modern, civilizált körülményeket kell teremteni, hogy senki ne hagyja el a szülőföldjét, hogy a lakosok itt maradjanak szilágysági magyar embernek.

Kulcsár Mária