Tue. Mar 5th, 2024

A kárásztelki fúvószenekar célja a fúvósok to­vább­képzése, a kultúra megismertetése.

A program fő célcsoportja a fúvóshangszereken ta­nul­ni vágyó ifjúság. Továbbképzésük segítéségé­vel tapasztalatot szereznek a hangszerek helyes hasz­nálatához. Új zenei anyagokat tanulnak meg és elsajátítják a zenekari együttjátszás örömét.

A program megvalósítása révén várt eredmény: zenei kultúránk ápolása, szülőföldön való hagyo­mányok megőrzése, közösségi nevelés, tapasztalatcsere, kapcsolatépítés és régiófejlesztés.

A tábor időpontja: 2019. augusztus 26-31

A szállítást és az ellátást csak az oktató számára biztosítjuk.

Események:
– hétfő 8 óra kezdés, résztvevők érkezése.
– hétfőtől- szerdáig zenedarabok tanulása, oktatása egyénileg és csoportosan.
– csütörtökön kirándulás.
– pénteken oktatás, este koncert.
– szombaton táborzárás, búcsúzkodás.

Részletekért érdeklődni lehet a következő telefonszámon: 0761/491.009 Szabó Márta.